146

Oko je našim hlavným zmyslovým orgánom. Pomocou zraku získavame až 90% informácií z vonkajšieho prostredia. Na ich základe sa potom v prostredí orientujeme, reagujeme, hodnotíme, robíme si názory, rozhodujeme sa…
Vedci dokázali, že z merateľného frekvenčného spektra, z celej merateľnej vlnovej dĺžky oko vidí len v rozpätí 400 – 760 nm. To je v skutočnosti 8% z merateľnej vlnovej dĺžky.
Takže sa dá s trochou zjednodušenia povedať, že z vonkajšieho prostredia okolo nás, na ktoré sa pozeráme, vidíme len 8%.  Zvyšných 92% očami nevidíme. To znamená, že vnímame len 8% informácií a zvyšných 92% nevnímame. Môžeme to chápať aj tak, že o svojom okolí sa s pomocou zraku dozvieme len 8% pravdy a zvyšok očami nevidíme.
Sú ľudia, ktorí veria len tomu čo vidia. Na život im stačí spoznať 8% pravdy. Tých 8% považujú za 100%. Na základe ôsmich percent potrebných informácií robia životne dôležité rozhodnutia. Vychovávajú deti, starajú sa o svoje zdravie prípadne liečia iných, vedú podniky, štát, robia prognózy, plánujú vojenské stratégie…
Väčšina ľudí robí rozhodnutia tak, že informácie získané pomocou zraku spracovávajú v mozgu. Vedci ale dokázali, že mozog pracuje len na veľmi malú časť svojej kapacity. Vedú sa odborné dohady na koľko percent priemerný človek využíva svoj mozog. Nikto dnes nevie, čo by bolo, keby človek využíval svoj mozog na 100%, ale napriek tomu sa vedci zhodujú, že je to približne na štyri percentá svojej skutočnej kapacity.
A teraz si to predstavme: zrakom získaných osem percent pravdy okolo nás spracováva mozog, ktorý pracuje na štyri percentá . Alebo na menej… Aký kvalitný môže byť takto získaný a takýmto spôsobom spracovaný výstup?
Pri tomto pohľade na vec môžeme náhle pochopiť, prečo je svet v takom stave akom je. Prečo je zdravie a šťastie ľudí v takom stave, v akom je. Prečo sú vzťahy medzi mužmi a ženami, rodičmi a deťmi, medzi národmi a národnosťami, medzi ľuďmi a životným prostredím, také aké sú… Zrazu dáva všetko zmysel.
A čo je teda riešením tejto neuspokojivej situácie z pohľadu obmedzení našich zmyslov a mozgu? Riešenie je jednoduché: naučiť sa získavať o svojom okolí viac ako osem percent informácií a tie spracovať viac ako štyrmi percentami kapacity mozgu !
Tým pádom môžu byť naše životné rozhodnutia úspešnejšie, efektívnejšie, vyhovujúcejšie, trvalo udržateľnejšie, prospešnejšie, uspokojivejšie… Takto sa môžeme priblížiť k ideálu života bez chýb…
Ako to dosiahnuť? Aktivovaním a využívaním našich vrodených schopností intuície a mimozmyslového vnímania.
Parapsychológia, ktorú po viacerých ťažkostiach a predsudkoch začala vedecká obec uznávať ako skutočnú vedu, skúma okrem telepatie, telekinézy aj vplyv prostredia na ľudskú myseľ – intuitívne vnímanie. Už niekoľko desaťročí skúma na prestížnych univerzitách a laboratóriách schopnosti človeka vnímať mimozmyslovo a sformulovala o tejto schopnosti niekoľko overených zákonitostí:
Účinky mimozmyslového vnímania nie je možné tieniť alebo rušiť pomocou hmotných prekážok, nie sú ovplyvnené vzdialenosťou v priestore a môžu prekonať bariéru času.
To znamená, že naše vrodené schopnosti mimozmyslového vnímania a intuície, vieme využiť na získavanie správnych a pravdivých informácií zo zdrojov, v ktorých sa takéto správne a pravdivé informácie nachádzajú, bez ohľadu na to, v akom priestore a v akom čase tieto zdroje sú. Z rôznych druhov informačných polí , obsahujúcich informácie potrebné nielen pre dôležité životné rozhodnutia týkajúce sa napríklad liečby, výberu životného partnera, nájdenia odpovedí na zmysel a podstatu života, ale aj pri riešení bežných denných otázok všedného života.
Tá obrovská schopnosť získavania informácií mimozmyslovou cestou, skrytá hlboko v nás, nám pri jej aktivácii dáva doslova krídla.
Hovorí sa, že dnes majú najväčšiu cenu práve informácie. Ak začneme používať intuíciu, mimozmyslové vnímanie, tak v dnešnej dobe informačnej revolúcie sa zákonite stávame víťazmi. Nielen tým, že získame akúsi „konkurenčnú výhodu“ oproti iným ľuďom alebo firmám, ale predovšetkým tým, že uspejeme pri napĺňaní zmyslu vlastného života.
Učiť sa na vlastných chybách nie je ani múdre ani efektívne. To robia ľudia, ktorí robia chyby, lebo nemajú správne informácie. Ak si vieme pri našich rozhodovaniach získať správne informácie, tak línia nášho života sa vinie ako rovná šnúra, ako požehnaný vektor našej životnej cesty. Tým dosiahneme aj relatívne predĺženie života.
Bežný človek sa na ceste životom potáca od jednej prekážky k druhej a stopa, ktorú tu zanecháva sa podobá chaoticky poskrúcanému povrázku ležiacemu na kraji cesty. Keby sme tento povrázok zodvihli a natiahli, všimli by sme si, že by sa niekoľkonásobne predĺžil, čo znamená, že človek by na svojej ceste života zašiel ďalej.
Ak na získavanie potrebných odpovedí používame informačné zdroje napríklad z internetu, tak je určite vhodné sa zamyslieť nad tým, kto a s akým úmyslom tam informácie umiestňuje. Preto je možné nájsť na internete vždy odporujúce si informácie na akúkoľvek tému, či sa už týka správnej výživy, historických „faktov“ alebo politickej situácie.

Našťastie pre človeka existuje ešte jeden „internet“ , na ktorom je možné dopátrať sa jednoznačne k pravde. Komunikačné rozhranie leží v našom mozgu a operačným systémom je intuícia a mimozmyslové vnímanie.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account