Dalo by se říci, že jiný kraj, jiný mrav.

Женщины Тибета = Ženy v Tibetu a i toto se tam děje

 

Bratři dělící se o jednu ženu jsou v Tibetu běžným jevem. Sexuální zvyky, jaké západní svět nezná.

Je neuvěřitelné, co všechno může být pro některé normální, když v tom vyrůstají od narození.

Mnohomužství, Tibet

Patří mezi nejzvláštnější a nejméně časté formy manželství. Ve světovém měřítku se vyskytuje asi u 1% populace. Bratrská polyandrie nebo odborně nazývaná polyandrie má své kořeny především v Tibetu, ale vyskytuje se i u Eskymáků a Indiánů. U místních, zejména rolnických vrstev, bývá zvykem, když se bratři dělí o jednu manželku. Hlavní slovo při uspořádání sňatku mají rodiče, bez jejich souhlasu se manželství uzavírají opravdu málokdy. Potomci, zejména ženy, nemají do výběru partnerů a sňatku vůbec co mluvit. Nejdominantnější bývá logicky nejstarší bratr, i když vztahová hladina mezi bratry a manželkou by měla být rovnoměrná, tedy sexuální aktivity, jakož i city, musí být mezi všemi v harmonii. Právě toto pravidlo nebo spíše nutnost neupřednostňovat jednoho před druhým bývá nejčastějším zdrojem rodinných konfliktů a hádek.

Problémů se však najde více. Nutné je zmínit věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším bratrem a společnou manželkou, který může leckdy způsobovat bouřlivé nálady. Nejlehčí není ani výchova příchozích potomků, protože všichni bratři musí mít s každým dítětem rovnovážný vztah. Žádné nesmí favorizovat. Jak vůbec tato, mírně řečeno podivná metoda vznikla, se dosud vedou spory. Podle některých zdrojů byla polyandrie vynalezena jako nástroj k udržení porodnosti, podle jiných byl důvodem nedostatek žen. Na čem se však jistě všichni shodneme je, že řešení mnohomužství nabízí ekonomické odlehčení nižších vrstev, a proto ho i místní obyvatelé dodnes praktikují. Poslední dobou je však velmi použitelné i u majetnější obyvatel, zejména vlastnících půdy, kteří tak nemusí svůj majetek mezi syny dělit.
Zdroj:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2108865745847640&set=pcb.2108882455845969&type=3&theater
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account