146
Zdravím Vás, drazí čtenáři na ženáchsro, ale i posluchači na mém YouTube kanále.
Dostávám řadu dotazů, co to jsou ty WV metody,
tak se je pokusím popsat v dnešní 16 :).
Jen Vás požádám:
než se do toho pustíte, pojďte se zhluboka nadechnout nosem a vydechnout ústy.
Pusťte do těla čerstvost a vypusťte zatuchlost.
Zkuste na toto téma hledět, jako na MOŽNOST pro každého,
kdo ČÍMKOLI trpí, AŤ SE TOHO ZBAVÍ, pokud chce.
Již i já osobně vím, že všechna naše OMEZENÍ vznikají POUZE v mysli,
v našich hlavách či z toho, že je BEZmyšlenkově převezmeme od těch,
ke kterým vzhlížíme, z jakéhokoli důvodu.
Takže ještě jednou:
Nadechujeme: PŘÍJEM POHÁDKY.
Vydechujeme: STOP OMEZENÍ.
A třeba i obráceně si to řekněte 🙂 Probuďte v sobě hravé dítě, které je dychtivé poznání a omezením typu: to NEjde, to NEumím, to NEdokáži = NAŠTESTÍ  trpí jen ojediněle.
 
Ještě se vyjádřím k ŠESTNÁCTině:
1 + 6 = 7. Pod tímto číslem se ukrývá životní zkušenost, též vládce planety Saturn a ještě jsem se já osobně sedmého dne v měsíci narodila,
náHODa či osud…, posuďte již sami…, bez toho omezení 🙂
 
Moudro, které má tradici:
Vše co nás obklopuje na nás logicky i působí.
 
Jak to chápat?
Někde a s někým je nám lépe, jinde hůře. Ptejme se proč se nacházíme tam, kde nám příjemně není a proč nám někteří lidé a některá místa vadí.
Celkově se prostřednictvím otázek dostaneme všichni o kus dál a blíže
k sobě, ne jen mezi sebou, ale i ke svému osobnímu nitru.
 
Mnoho osob má pocit, že NEmá čas a zaslouží si/ musí trpět, je vhodné jim ukázat jiný úhel pohledu, nový směr a naučit je (pro/roz/u)dýchat vše kolem.
 
Wanda Vorlová je tedy mé jméno + příjmení, ale i obchodní značka, ochranná známka a název firmy, to vše zároveň. 
 
Ať už na kohokoli působím jakkoli každý máme někdy tendenci – (ne/pod)vědomě soudit.
Halt nám chybí dokonalost, po níž
(díky své vrozené preciznosti, často posuzované a nazývané jako lehký autismus – i já to tak občas tvrdím, abych byla pro lidi jednodušeji uchopitelnější),
od počátku svého žití toužím a samo sebou se ji snažím poskytovat všem v okolí.
Jen již na vyžádání, toť můj pokrok :), dříve jsem to především do svého blízkého okolí doslova “cpala” :), no, učíme se všichni a celý život, že…
 
Jak se říká, kdo jest bez viny, nechť hodí kamenem, že…
 
Mou výhodou je dobrá paměť, že se i z každé chyby, jenž je onou potřebnou zkušeností poučím a směřuji dál na té své cestě k dokonalosti a než umřu, tak tam dojdu (kdo by chtěl pochybovat může, ale je to mé přání a já si za ním jdu, takže asi tak = ať si rozumíme). Proč bránit tužbám jedince 🙂
 
Jsem osoba s potřebou (od útlého věku) vylepšovat stávající poskytovanou prevenci pro větší spokojenost nás všech.
 
Wanda Vorlová/ WV/ WV metody je zároveň značkou poctivosti, preciznosti, spolehlivosti, trpělivosti, zodpovědnosti.
 
WV metody mají logo v barvách jdoucích za sebou takto:
červená, oranžová, žlutá, růžovo/zelená, bleděmodrá, indigová modř, fialová. Víte co znamenají? Jak nás každá z nich ovlivňuje? Určitě se mezi nimi najde i taková, kterou zbožňujete a naopak ta, jenž se s radostí vyhnete. Zjišťovali jste někdy proč? Zkuste google či se mě zeptejte, až se někdy někde potkáme.
 

WV metody slouží s lidským citlivým přístupem dětem od roku 2004. Dospělým osobám a celé široké veřejnosti od roku 2010.

Poskytují přínosný návod pro blaho a pohodu v hlavě, na těle i v prostoru.

Obsahují vše potřebné od východních nauk po západní medicínu. Jednoduché, snadno praktikovatelné a k celku šetrné procesy, jenž plnohodnotně každému pomáhají a zároveň všechny regenerují.

Jsou založeny na mém pozorovacím talentu a UMu na-cítit se.

Doplňují jakoukoli činnost, kterou provozujete, ať už pro obživu (práce) či zábavu (koníček).

Aplikovatelné jsou VŠEM lidem a provozovat se dají:

KDYKOLI, KDEKOLI, v ČEMKOLI a s KÝMKOLI.
 

Výuku poskytuji:

DĚTEM, u nichž je vhodné ať vědí, co způsobuje slepé napodobování rodičů a že mají možnost volby si vybrat od každého něco.
MLÁDEŽI – JUNIORŮM, kteří potřebují ukázat životní možnosti pro výběr vlastních směrů a více si věřit při realizaci snů.
DOSPĚLÝM OSOBÁM, podnikatelům a zaměstnancům, jenž díky zrychlené době jsou čím dál více ve stresu, bohužel způsobující zbytečné bolesti
a omezení.
SENIORŮM, pro něž slovo SPĚCH, již ztrácí hluboký smysl a proto je v jejich přítomnosti milé trávit to jediné, co jim ubývá = čas.
 
WV metody plní sny jedinců i skupin skrze: pohyb, péči a celistvou prevenci. Přidaná hodnota je, že všem v okolí prospívají, (s/pro)pojují.

 
Postupně plnící se vize na základě WV metod jsou:

V GOLFU:
Vybudovat takové podmínky pro děti, že pod českou vlajkou může hrát kdokoli na světové úrovni bez stresu, že na to NEmá hlavu, když již má dokonalý švihový potenciál. A ať každý hráč má znalosti a v každém klubu možnosti hrát bez omezení co se bolestí fyzického aparátu týká.
PRO DĚTI:
Dostat šetrný pohyb do školního systému a osnov. Ať předcházejí zbytečným problémům.
PRO DOSPĚLÉ:
Dělat jim průvodce a postupně je naučit, ať předcházejí zbytečným bolestem, omezením, nehodám, úrazům, ztrátám a zraněním.

PRO ZAMĚSTNANCE:
Vytvořit podmínky, díky kterým budou svou práci vykonávat spokojeněji.
PRO FIRMY:
Poskytnout možnosti směnných obchodů pro lepší chod celého podniku, poboček bez navýšení výdajů.
PRO SENIORY:
Dostat šetrnou péči do systému a zajistit jim žití se zvířaty, ať je méně tíží samota, na kterou často odcházejí a zbytečně předčasně.

DO POHOSTINSTVÍ:
Přidat do nápojových a jídelních lístků, co prospěšné a zároveň chutné jest.
 
Co mě k výše popsanému vede?
Zjednodušeně se dá říci, že se snažím dostát slovům svých rodičů a v praxi – vylepšenými skutky – stále přicházet s tím, co je ekonomické s přínosem pro celou společnost a  prospívat všem lidem.
Hesla mých rodičů?
Matinka: cesta musí být ekonomická.
Papá: cos udělala pro společnost, ptal se mnohých.
 
WV osobní KVARTET životního motta:
I. SPOKOJENOST pro KAŽDÉHO.
II. POKROK díky LIDSKOSTI v CELISTVOSTI.
III. INSPIROVAT k žití bez OMEZENÍ.
IV. MOTIVOVAT k životu bez BOLESTI.
 
WV metody vycházejí ze 4 bodů:
intuice, pozorovací talent, praxe a zkušenosti, jenž umím předávat dál pečující formou/ způsobem.
 
Jsou založeny na 7 bodech:
poctivost, propojování bez omezení, spolehlivost, trpělivost, všestrannost, zodpovědnost a hlavně lidský přístup.
 
WV metody mají své 3 hlavní aspekty:
1/ Jsouto precizněvybrané praktiky, které spojují vše, co k životu lidé potřebují k plnohodnotnému žití, bez zbytečných bolestí, omezení, nehod, úrazů, zranění a ztrát přesto v souladu s tím, co je nejcennější, s časem.
2/ (Pro/s)pojují vše přínosnéa léty (o/pro)věřené, jen jsou přizpůsobené zrychlené době s letopočtem 2020 a dál. Jsou poskládány tak,
ať jde ruku v ruce:
hlava s tělem,
ego se srdcem,
psychika s duševnem.
Pocházejí z mnoha postupů/ procesů s tisíciletou tradicí, které stále fungují
a přinášejí blaho i regeneraci celistvě.
3/ Základ je tradiční, pouze upravený do moderního hávu, díky čemuž se následně každý cítí komfortněji, aplikace je jednodušší a velmi pomocná.

WV metody jsou založeny na 4 zásadních principech:

A/ Jediné co je stále přítomné – je změna.

(Tedy není možné nic zastavit.)

B/ Nejsilnější zákon je přitažlivost.
(Tedy příčina a následek aneb co se zaseje, to se sklidí/ co se vyšle, to se vrátí).
C/ Vše již bylo vymyšleno.
(Tedy zbývá to JEN udržovat při životě a maximálně to (o/u)pravovat).
D/ Pokrok je možný pouze s ohleduplností ke všemu.
(Tedy k přírodě, živlům, dechu, vlastnímu tělu a všem lidem kolem).
 
Reference a výsledky k WV metodám, které jsou od VIP klientů, jenž chtějí zůstat nastálo v anonymitě, přesto mi povolili dát jejich záležitosti k dobru pro příklady ostatním:
  majitel nadnárodní společnosti má dostatek energie a elánu i ve velmi vysokém věku, byť je již dávno v důchodu, přesto denně pracuje,

  v rodině zmizely přetrvávající zdravotní komplikace a začalo se celkově všem dařit,
  dítě předškolního věku konečně dokáže spát samo a spokojeně celou noc ve vlastním pokojíčku,
  prostřednictvím dispozičních přeměn se celá rodina stmelila,
  po energetickém vyčištění prostor (k bydlení a firemnímu zázemí) se daří potřebnými směry,
  u mnoha manažerů nastal zásadní pokrok v osobním i pracovním životě skrze upozorňování a přenastavení jejich vyjadřování,
  WV pozorovací talent nám zmírnil  a ušetřil mnoho výdajů,
  tyto praktiky mi v životě pomohly překovat dřívější problémy a zcela změnit má původní nastavení, díky kterým jsem NEbyl v životě spokojen. Nyní mám partnerku, děti i prosperující firmu, děkuji.
A Pro koho jsou WV metody určeny?
Položte si následující otázky: Jaké máte nastavení v životě?

Žijete dle představ? Víte, co chcete? Plní se Vám přání? Jste spokojeni? Zvládáte vše, co potřebujete? Spíte KLIDně? Cítíte se dobře v práci/ doma? Je Váš zdravotní stav přiměřený věku? Trápí Vás něco, co máte pocit, že NEmá řešení/ východisko?

 
V případě, že alespoň 2x je Vaše odpověď NE!? = Poté doporučuji objednat si konzultaci do Vašeho osobního prostředí dle těchto metod.

 
WV metody tu jsou pro každého z Vás, kteří máte JAKÝKOLI bol na nějž dlouhodobě těžko hledáte fungující recept, tzv. zaručeného a tradičně hmatatelného.

 
Úpravou – zdánlivě vyhlížejících maličkostí – se seskládá Vaše “životní puzzle” tak, že nikde není kousek co chybí či přebývá. Vy začnete lépe dýchat, tedy i pracovat a spát = jednoduše BÝT a a spokojeně ŽÍT.

 
Vše jde v životě vylepšit, to WV velmi dobře zná ze zkušenosti své, ale i svých klientů. Přes počáteční nedůvěru, mi každý ve výsledku, právě díky zlepšení, dal za pravdu.

 
Zastavme vzbuzování pocitů MÉNĚcennosti a podpořme se vzájemně

k lepšímu cítění se uvnitř, i když jsme venku :).
 
I takovéto drobné příklady Vám mohou pomoci k lepšímu žití bez bolestí

a omezení:
od umístění postele,

přes každodenní rituály a vztahové situace,

až po komunikaci a kombinaci všeho co Vás obklopuje, neboť to vše Vás velmi silně ovlivňuje., což se záměrně opakuji.

I proměnou sebe prezentace nebo drobnou změnou ve Vašem prostoru (doma/na pracovišti), získáte žádoucí = vnitřní i vnější spokojenost. A to je to, oč tu běží 🙂

 
Pomůcky, které používám:

  zrcadlení,                                            
  rozbory,
  příběhy + příklady,
  otázky a odpovědi,
  projevy – myšlenky, mluva, řeč těla (postoj, držení, chůze).

 = Vše je totiž propojené – spojené, i když to není Vaším okem viditelné.
 
A pozor, to jak vypadám, za to také vděčím WV metodám.
 
Už víte, co jsou to ty WV metody? Pevně věřím, že ano. Na základě nich jsem od roku 2018 začala s projekty E. V. Č. A …. pohybu, tedy kniha: NASTARTUJ DUCHA i TĚLO.

Ale o tom je již druhý typ psaní, o který se s Vámi pravidelně 10., 20., 30. dělím.
Přeji všem příjemné dny a vězte, že pokud jsem se někdy někoho osobně něčím dotkla, rozhodně to bylo POUZE proto, že máte rány, jenž jsou stále bez zahojení. I já si nějaké své léčím a ať mi kdokoli řekne cokoli, přemýšlím, co mohu vylepšit, ale rozhodně se vyhýbám se na dotyčnou osobu hněvat, protože prodýchat, udýchat, rozdýchat (jak jsem výše v textu již uvedla) to stejně musím jen já osobně, tak k čemu si kazit náladu, ztrácet čas a zasévat zlost 🙂

(Jasně, že je snažší najít viníka v druhém. Ale ruku na srdce? Pomůže to?)
Těším se opět za měsíc, Vaše Wanda Vorlová

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account