192

*heart**heart**heart**heart**heart**heart**heart*
Colette Baron-Reid vytvořila karty, které můžeme využít pro chvíle duševní relaxace. Ať už chcete jen postrčit kupředu v něčem pro vás niterně důležitém, nebo hledáte odpovědi na hluboké otázky, které vás trápí a berou energii. Ne nadarmo se říká, že odpovědi máme v sobě, jen musíme být schopni se dostatečně ztišit, abychom nebyli ovládáni myšlenkami, strachy a názory okolí, které nám v hlavě duní jako tíživé ozvěny. Kdo jsi ty?
A kam jdeš? Kam kráčíš v životě?
Víte to?*heart**heart**heart*
Pokud ano a jste pevní v kramflecích, pak tyto karty asi nebudete potřebovat, snad jen pro nějakou milou relaxaci a intuitivní přesvědčení se o svých záměrech. Snad pro zpřesnění svého záměru. Snad svou jistou a sebevědomou rukou můžete vytáhnout karty pro druhé.
Ale pokud nevím kam kráčím, ztratila jsem se…
Potřebuji poradit, potřebuji podpořit a nemám si s kým popovídat. Ano, já vím, že takové karty rozhodně nenahradí popovídání si s kamarádkou nebo vyloženě se spřízněnou duší, která ve vás vidí to ryzí a umí podpořit. Ale když není zbytí, nebo je vaše touha po samotě a až meditačním tichu tak silná,… mohou takové karty velmi pomoci. Tím víc, že jsou věnovány duším zvířat, moudrosti, která je tak trochu šamanská, starobylá, sahající do časů, kdy člověk jako druh teprve přemýšlel, co se sebou. Vracíme se po vlastních stopách k lidem, kteří si váží přírody a jejího svědectví.
Svědectví přírody: Orákulum duše zvířat
Možná dostanete přímé odpovědi. Ale přímé návody nikoliv. Často nás karty odkazují k probuzení tvořivosti, k posbírání toho, co již máme. Budete se muset vydat až do svého dětství a přinést si větvičky svých minulých přání a tužeb. Může se stát, že si myslíte, že vaše sny jsou mrtvé, ale… ony tu pořád jsou. Proč bychom měli sny, tužby, kdyby nám k nim nebylo dáno si je splnit? Jen jsou někdy ty cesty křivé, klikaté, plné trní a nejedné krvácející rány.
Někdy máme zavřít dveře za minulostí. Jindy se nebát změny. Různá poselství nám dají různé odpovědi.
A naznačí i různé další otázky, které mohou být důležitější než ty, které jsme původně kartám kladli.
Jak uvést své výklady a meditace do praxe?
Jednoduše. Začít podle nich něco dělat. Čím pokorněji, klidněji a v příjemné náladě se ke kartám postavíte, tím přesnější pro vás budou. Co si budeme povídat, mnoho z řečeného se v nich opakuje, on ten návod na štěstí je totiž stále stejný. Nebát se a jít. Vyřešit to, co je řešitelné a to ostatní prostě nechat.
A to, že u toho všeho ucítíme ten magický závan spojení s přírodou, s celou zemí, se zvířaty a jejich symbolikou, je jen magický odér rituálu, kterým procházíme. Rituálu uvědomění si sebe samého a svých potřeb.
A naše duše nejlépe ví, co je pro nás dobré. Pro nás, naši rodinu, pro to, aby ti, kteří jsou na vás závislí, byli šťastní.
A tohle je jedna z příjemných cest psychohygieny.
 Zvířecí inspiraci najdete zde: https://www.synergiepublishing.com/cs/shop/andele-tarot-vesteni/vykladaci-karty/000491_orakulum-duse-zvirat.php
 
 
 
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account