Taky se neradi pouštíte do oblastí, které by vám sice pomohly ve vaší situaci, ale jsou hodně komplexní a na první pohled složité? Víte, že by Vám trvalo spoustu času si všechno nastudovat a zorientovat se – a na to pořád tak nějak nezbývá čas? Pak nejste výjimkou. Proto jsem pro vás připravila tento článek plný důležitých faktů okořeněných (jak jinak než) otázkami/úvahami k zamyšlení.  
Osobně si myslím, že právě potřeba si zjišťovat všechny skutečnosti a s tím související časová náročnost, může být jedním z důvodů, proč se zaměstnavatelé vyhýbají zaměstnávání znevýhodněných na trhu práce. Prostě na to nemají čas, tak se tím nezabývají. Ruku na srdce, to není nic neobvyklého u nikoho z nás.
Je to škoda, protože věřím, že přínos zaměstnat člověka s určitým pracovním omezením může být vyšší, než zaměstnat zdravého člověka, který nemá k práci vztah, není loajální a spolehlivý – jednoduše NECHCE. O produktivitě ani nemluvím. Obzvlášť v dnešní době, kdy je zaměstnanost velmi nízká a jak se říká: „každá ruka je dobrá“, by nebylo na škodu si na tuto oblast trošku posvítit. Připravila jsem pro Vás tento článek, u kterého jsem si sama vyzkoušela, jak složité je, dopátrat se relevantních informací z dostupných zdrojů.
 

4 NEJČETNĚJŠÍ SKUPINY ZNEVÝHODNĚNÝCH
 

  OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

  Jedná se o 4 skupiny: osoby s I., II. a III. stupněm invalidity a pracovně znevýhodněné. Detaily k jejich zaměstnávání se budu zabývat v některém z dalších článků na blogu.
   

   MATKY S MALÝMI DĚTMI

   Nejtěžší situaci mají matky samoživitelky, u kterých se zaměstnavatelé bojí na možné problémy v případě nemoci dítěte. Přestože zákon zaměstnavatelům zakazuje ptát se na podobné otázky, obávám se, že v běžném životě se tak děje.  I když se těchto žen zaměstnavatelé „bojí“, ve skutečnosti patří k  velmi loajálním zaměstnancům, a to z několika důvodů

    finanční příjem je pro ně primární (samoživitelky spadají do rizikové skupiny, kterou ohrožuje chudoba) – vždycky budou hledat cestu, jak do práce přijít, protože si nemohou dovolit fin. výpadek,
    udržování sociálních kontaktů (práce je často jediným spojením se světem mimo domov – Pfeiferová (2010)),
    jsou na sebe pyšné, protože zvládají rodinu i práci,

   Pro sladění soukromého a pracovního života (work-life balance) se nabízí následující možnosti:

    flexibilní pracovní doba (možnost zavést a vyzvednout dítě ze školky),
    možnost pracovat z domu (tzv. home office),
    firemní školky (případně možnost brát si dítě sebou do práce, je-li to možné)
    nabídka sdílení jednoho pracovního místa 2 lidmi na zkrácený úvazek (často využívané v západních zemích).

   A jaká jsou zákonná omezení pro práci?
   a) Žena, která čerpá MATEŘSKOU dovolenou nesmí pracovat pro svého zaměstnavatele na stejné pracovní pozici.  Může však pro něj vykonávat jinou práci na základě dohody nebo jiné smlouvy. V případě práce pro jiné zaměstnavatele žádná omezení neexistují.
   b) Při pobírání RODIČOVSKÉHO příspěvku může žena pracovat téměř bez omezení. Jedinou podmínkou je zajištění péče o dítě.  Pozor ale na zákonnou podmínku, která říká, že dítě do dovršení 2 let nesmí být umístěno v jeslích nebo mateřské školce na více než 46 hodin měsíčně.
   Na základě DPP (Dohody o provedení práce) může pracovat pro jednoho zaměstnavatele 300 hodin ročně.  V případě, že si žena vydělá měsíčně méně než 10 000 Kč, neplatí sociální ani zdravotní pojištění.
    

    ABSOLVENTI

    Motivovaný absolvent, který má zkušenosti s různými brigádami a aktivně se zajímá o určitý obor, může mít pro firmu větší přínos než zkušený člověk, který je sice znalý oboru, ale je demotivovaný a jeho jediným „motorem“ je výplata nutná na pokrytí měsíčních nákladů. Jednoduše nedá do své práce o nic víc, než nezbytně musí a výsledek tomu odpovídá.
    U absolventů je důležité stanovit si dobrou mzdovou politiku. Budou-li mít vyšší nástupní plat než letití zaměstnanci, kteří je budou zaučovat, bude to mít na firmu negativní dopad. Na druhou stranu myslet si, že absolvent bude 2 roky pracovat za minimální mzdu, je taky mylné. Ideální je, pokud dostane absolvent nižší nástupní mzdu, ale bude vědět, za jakých podmínek a kdy může dosáhnout vyššího platu. Tím firma docílí, že budou zaměstnanci placeni podle výkonů a ne pouze dle délky praxe a také je naučí,  že když budou ve své práci lepší, čeká je vyšší plat a motivujete je dávat do svého výkonu něco navíc. Netřeba dodávat, že tento princip bude fungovat pouze když zaměstnavatel dodrží svoje slovo!
     

     OSOBY STARŠÍ 50 LET

     Stárnutí populace je fakt, který těžko dokážeme zvrátit. Zkuste se ale zamyslet, jak vypadaly naše prababičky ve svých 50 letech a jak vypadají ženy 50+ dnes? Většina z nich je akčních, cestují, sportují, jsou stále plné energie. Tak proč se stále na lidi 50 plus díváme, že už patří do starého železa? Čím dříve budou zaměstnavatelé ochotni využívat znalostí a schopností starší generace, tím větší náskok budou mít oproti jiným zaměstnavatelům.
     Odchod do důchodu se rok od roku prodlužuje. U většiny lidí je to kolem 67. roku věku. Konkrétní podmínky pro získání starobního důchodu naleznete zde (http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm).
     A jak je to s pracovním omezením starobního důchodce? Ten, který dosáhl řádného penzijního věku, může pracovat bez omezení na hlavní i vedlejší pracovní poměr. Lidé, kterým byl přiznán předčasný důchod, si mohou přivydělat pouze na dohodu o provedení práce (tj. 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele), na dohodu o pracovní činnosti v malém rozsahu (do výdělku 2.500 Kč měsíčně) nebo mohou podnikat s nízkým ziskem. Důležité je, aby z jejich výdělku nevznikla povinnost odvádět důchodové pojištění. Pozor – pokud by pracovali na hlavní pracovní poměr, o penzi by přišli.
      

     SKUPINY ZNEVÝHODNĚNÝCH DEFINOVANÉ ZÁKONEM
     Přesnou definici znevýhodněných najdete přímo v zákoně o zaměstnanosti, § 33 Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání:
     a) fyzické osoby se zdravotním postižením (§ 67),
     b) fyzické osoby do 25 let věku,
     c) absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku,
     d) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu,
     e) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,
     f) fyzické osoby starší 50 let věku,
     g) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců,
     h) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
     Věřím, že tento článek některým z Vás pomůže podívat se na znevýhodněné jako na příležitost a ne jako na hrozbu.
     Vaše
     podpis.2 small
     p.s. Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat i úžasné Lucii Krausové, která mi pomohla s daňovou problematikou k tomuto tématu.

0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account