63

Osobní koučink je inspirace a podpora na cestě osobního zdokonalování a změny, směřující k větší osobní radosti, spokojenosti i lepšímu profesnímu výkonu a prosperitě.

„Buďte trpěliví v tom, co je ve vašem srdci nevyřešeno. Zkuste milovat otázky pro ně samé. Nevyžadujte odpovědi hned, kdy nemohou být dány, nemuseli byste být schopni je žít. Teď žijte otázkami. Možná postupně, aniž byste to zaznamenali, se prožijete do odpovědí.“ (R. M. Rilke)

Koučink je efektivní rozvojová metoda pro každého, kdo je ochoten na sobě pracovat.
Koučování v psychologickém smyslu se poprvé objevilo někdy před dvaceti lety. Začalo to, když si W. T. Gallwey při výuce tenisu uvědomil, jak svým svěřencům komplikuje život pokřiky typu: „Jdi po míči!!!“, a napadlo ho, jak se vypořádat s neurotickými mechanismy, které pod vlivem strachu ovládají naše chování. Místo obvyklého boje s obavami volil formu  jakési vnitřní hry, jež člověka osvobozuje od zbytečné zátěže. Toto nové pojetí se stalo základem pro rozvoj koučování v západní kultuře. Časem se z původního koučovacího principu vyvinula řada specifických způsobů koučinku pro jednotlivé oblasti lidské činnosti.
Osobní koučink vám pomáhá uvolnit a naplno využít váš vlastní potenciál. Neříká vám, co je, nebo není správné, ale ptá se, co chcete vy ve svém životě a v práci dosáhnout a proč je to pro vás důležité.
Koučink vychází z přesvědčení, že každý klient je nejlepším odborníkem na svůj vlastní život. Věří, že většinu odpovědí na své otázky a většinu řešení svých problémů, si neseme každý z nás v sobě. Jen se k nim někdy neumíme dostat. A právě k tomu vám může být dobrý kouč.
Kouč je průvodce a partner, který pro vás vytvoří prostor, abyste našli svá vlastní řešení. Je zodpovědný za proces koučování: udržuje nadhled a směr. Kouč vás nenechá pouze teoretizovat, ale pomocí správných kroků vás povede ke skutečné změně ve vašem profesním i osobním životě.
Osobní koučink je zaměřen na posílení důvěry klienta v sebe sama i v okolní svět. Kouč posiluje schopnost klienta vidět svět takový, jaký skutečně je. Člověk se nemění a nechce měnit, dokud nezačne být skutečně nespokojen s dosavadním stavem věcí. Právě nespokojenost s něčím je hlavní hybnou sílou změny a motivací ji uskutečnit. Osobní kouč je pak facilitátor, který vás provede od neuspokojivého stavu k uspokojivému.
Osobní koučink vám pomůže, toužíte-li:

    po převzetí odpovědnosti za svůj život a svá rozhodnutí
    po úpravě životního stylu a po změnách ve vztazích
    po porozumění tomu, co se ve vašem životě děje, co doopravdy chcete
    po nalezení sebe sama, svého zakotvení, své pozice ve světě a svého směřování
    po poznání a plném využití svých skutečných schopností a možností

Osobní koučink je blízký pozitivnímu myšlení, ale je to více než jen pouhé nahrazení jednoho vnitřního dialogu druhým.
Klient si postupně vytváří nový postoj k sobě, nový způsob uvažování, založený na přesném vnímání reality. Mnozí klienti jsou zpočátku přesvědčeni, že si nemohou dovolit žít životem, který by se jim líbil. Ve skutečnosti si nemohou dovolit tak nežít. Jejich důvody vypadají jako reálné a nepřekonatelné – mají příliš vysoké životní náklady, a tak zůstávají v neuspokojivém zaměstnání; jsou vyčerpáni životním tempem a nemají energii, kterou by vyžadovala změna; jsou příliš staří, nebo příliš mladí. Je ještě brzy nebo již pozdě. Nejškodlivějším důvodem je domněnka, že změna není v jejich moci.
Pokud je v tomto světě něco možné, tak je to možné i pro vás. Jen je otázkou – „jak?“.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account