144
Diagnóza introvert není nemoc, která by vás měla ve vašem osobním a zejména profesním životě omezovat. Introverti, ač si to mnohdy oni sami neuvědomují, mohou být dobrými networkery a jednoduše navazovat nové kontakty. Díky své empatii, uvážlivosti a minimu planých řečí si na networkingových akcích lehce naleznou své příznivce. Nemluví totiž primárně o sobě, ale jsou spíše v pozici tzv. „vrby“. Umění naslouchat je jejich nespornou devizou, která jim umožňuje vytvořit si hlubší pouto s novými kontakty mnohem rychleji.

Považujete se za introverta a domníváte se, že na networkingových akcích neuspějete? Opak může být pravdou. Neváhejte využít svých silných stránek k efektivnímu navazování nových kontaktů. Stručně si shrňme ty nejpodstatnější:

  Promýšlení věcí dříve než je vyslovíte. Tím docílíte, že budete působit přemýšlivě, připraveně a soustředěně.
  Koncentrace na jednu věc. V tomto případě se může jednat o nový kontakt, se kterým jste začali konverzaci.
  Pečlivé naslouchání. Nemáte potřebu neustále někoho přerušovat.
  Senzibilita. Dokážete vnímat potřeby, pocity a přání ostatních.

Jak být úspěšní jako introvert na vaší první networkingové akci? Zde je několik tipů:
1. Připravte se

  Dříve, než se vydáte na networkingovou akci, si promyslete, co od akce očekáváte, koho chcete poznat nebo co se chcete primárně dozvědět.
  Otázky si napište na papír a několikrát je nahlas zopakujte.
  Zároveň si rozmyslete, co chcete prozradit sami o sobě. Kromě klasického tzv. „elevator pitch“ (vaše minutová prezentace) můžete hovořit i o svých osobních záležitostech.
  Nespoléhejte na to, že někdo bude udržovat konverzaci za vás. Rozmyslete si témata navazující hovor předem. Vodítkem vám může být tzv. „small talk“.

2. Odhoďte stydlivost

  Cítíte-li se příliš stydliví přijít na akci sami, vezměte s sebou kolegu nebo kamaráda. Dejte si však pozor, aby vás jeho přítomnost neomezovala v navazování nových kontaktů.
  V případě, že jdete na akci sami, začněte se spíše seznamovat s jednotlivci či dvojicemi než se skupinami lidí, ve kterých je diskuze již v plném proudu. Zapojit se do započatého rozhovoru bývá náročnější.
  Namísto přemýšlení, jak těžké je seznámit se, pomozte ostatním s navázáním kontaktu s vámi. Mějte na paměti, že velká část lidí, která na networkingovou akci dorazila, se cítí stejně jako vy – mají strach oslovit někoho neznámého.

3. Vyzařujte pozitivní energii

  Snažte se být co nejvíce přístupní.  Budete-li neustále zamračení a své ruce zkřížené přes prsa používat jako obranný štít, málokdo vás osloví. Využijte řeč těla, buďte usměvaví, oplývejte dobrou náladou a vyzařujte pozitivní energii a optimismus. Lidé se tak budou cítit vítáni a nebudou se ostýchat s vámi navázat konverzaci.

4. Využijte příležitost

  Máte-li příležitost, prohoďte pár slov s organizátorem akce nebo s řečníkem. Začít konverzaci s těmito lidmi je mnohem jednodušší než s kýmkoliv jiným. Organizátorovi můžete pochválit akci a s řečníkem se můžete pobavit o tématu jeho přednášky. Organizátor akce vás pak může také osobně  představit lidem, které mají společný nebo příbuzný předmět práce. 
  Pozorujte ostatní účastníky akce, ptejte se a učte se od nich. Kde jinde potkáte úspěšné networkery než na networkingové akci?

5. Zaměřte se na to podstatné

  Při konverzaci se vždy orientujte pouze na člověka, se kterým se bavíte. Nebrouzdejte očima po sále, zda-li neuvidíte někoho důležitějšího, a ani se příliš nezaobírejte myšlenkami, na co se dále zeptat.
  Pokud osoba, se kterou konverzujete, vás jako vhodný kontakt nezaujala, ukončete rozhovor ve vhodnou chvíli a poděkujte, že jste měli příležitost se s daným člověkem seznámit. 
  Zaměřte se na kvalitu než na kvantitu. Věnujte čas kontaktům, které vás opravdu zajímají. Je lepší odejít s pěti kvalitními kontakty než s dvaceti vizitkami v kapse, které vám nikdy nebudou k užitku.

6. Analyzujte

  Po skončení akce vždy zanalyzujte, jak jste byli úspěšní. Zda byla splněna očekávání, která jste do akce vkládali, či existuje něco, co jste mohli zvládnout lépe, a tím docílit lepších výsledků. Nicméně i malý krůček je krokem vpřed.

Být introvertem má své výhody a nevýhody. Rozhodně se nesnažte přeměnit a dělat ze sebe někoho, kým nejste, abyste zapůsobili na ostatní. Diagnóza introvert je doživotní a vy její příznaky můžete využít ve svůj prospěch. Zúročte veškeré své pozitivní vlastnosti a prověřte je na nějaké networkingové akci. Vhodnou příležitostí může být večerní netradiční networkingová akce s názvem Business & Pleasure Networking.
Chcete se dozvědět více? Kontaktujte Lenku Schánovou na emailu schanova@schanova.com nebo navštivte webové stránky www.schanova.com.
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account