84

V další části slovníku se budeme zabývat především činnostmi (např. chtít, říci, pozdravit, podívat se, zeptat se, dělat si starosti). Je dobré si uvědomit, že bez slovesa (činnosti) sotva utvoříme nějakou větu. Slovesa jsou základem mluvení, měli bychom jich umět co nejvíce… 

Dole pod slovníčkem opět najdete odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna slova poslechnout.
 
SLOVNÍČEK – 3. LEKCE / 2. část: 

   English [ˈɪŋglɪʃ] – angličtina; anglický
   England [ˈɪŋglənd] –  Anglie
   tennis [ˈtenɪs] – tenis
   music [ˈmjuːzɪk] – hudba, muzika
   animal [ˈænɪməl] – zvíře
   JOB [dʒɒb] – zaměstnání
   work [wɜːrk] – práce (pracovní činnost)
   activity [ækˈtɪvɪtɪ] – činnost
   activities [ækˈtɪvɪtɪ:z] – činnosti
   e-mail [ˈiːmeɪl] – e-mail, elektronická pošta
   day [deɪ] – den
   BE in [biː ɪn] – být uvnitř (v domě)
   BE out [biː aʊt] – být venku (mimo dům)
   BE lucky [bi:ˈlʌkɪ] – mít štěstí /doslova: být mající štěstí/
   BE in love with [biː ɪn lʌv wɪθ] (UK) – být zamilovaný do/doslova: být v lásce s/
   BE in love with [biː ɪn lʌv wɪð] (US) – být zamilovaný do/doslova: být v lásce s/
   LIVE [lɪv] – žít, bydlet
   work [wɜːrk] – pracovat
   study [ˈstʌdɪ] – studovat, učit se
   play [pleɪ] – hrát (si)
   like [laɪk] – mít rád
   help [help] – pomoci, pomáhat
   want [wɒnt] – chtít
   SAY [seɪ] – říci, říkat
   say hello/hi to – pozdravit (koho) /doslova: říci ahoj – komu/
   look [lʊk] – podívat se
   ask [ɑːsk] (UK), [æsk] (US) – zeptat se
   worry [ˈwʌrɪ] (UK), [ˈwɜːri] (US) – dělat si starosti, znepokojovat se
   go [goʊ] – jít, jet, odjet
   come [kʌm] – přijít, přijet
   HERE [hɪə] – ZDE
   THERE [ðeə] – TAM

   OVER THERE [ˈəʊvə ðeə] – TÁMHLE 

 
ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:
Kromě originálního výrazu v angličtině je ve slovníku uveden i přepis výslovnosti a samozřejmě český překlad. Ideálně byste měli umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst – a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného – zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy, a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK – 3. lekce – 2. část – ZDE
 
Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny – číst, psát a dorozumět se…
Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit. 
 

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém kurzu anglictinajasne.cz s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na anglictinajasne.cz, napište “ZENYSRO50” – a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete. *wine*

 Hodně štěstí při studiu! 😎

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account