Jaký MINDSET převažuje u žen počátku 21. století? Vše nám vysvětlí Mirka. 🙂
Co je to vlastně MINDSET?
Tak hezky popořadě…
MINDSET je sestava domněnek, předpokladů, návyků, voleb, metod a nástrojů chování, představ o nás samých a o světě. Tato sestava (náš osoní mindset) ovlivňuje, co a jak děláme.
Jsou dvě rozdílná nastavení mysli, která rozhodují, zda je žena v životě úspěšná či nikoli.
1. FIXNÍ MINDSET – Neměnné (zafixované) nastavení mysli. Tato žena je přesvědčená, že je, jaká je a moc na tom nezmění, což je zárukou neúspěchu.
2. GROWTH MINDSET – Růstové nastavení mysli. Žena s vědomím, že učením, překonáváním výzev a překážek se může zlepšit a změnit. Tento mindset dává ženě nové schopnosti, umožňuje růst jejích talentů a inteligence, i když se jí zpočátku zdály nedostatečné.
A jak to milé ženy poté vypadá v praktickém životě?
Ženy se zafixovaným nastavením se soustřeďují na svůj údajný talent a inteligenci, měří jimi vlastní úkoly a mají sklon vzdávat nebo obcházet ty, které vidí jako nerelevantní nebo „pod svoji úroveň“. 
Výsledkem je postupné slábnutí sebevědomí, kompenzované pohrdáním věcmi, kterým okamžitě a snadno nerozumíme, strach, aby naše inteligence nebyla odhalena jako švindl, a tendence svádět odpovědnost za neúspěch na jiné.
Ženy s růstovým nastavením se místo sebe samých zabývají zadaným úkolem. Překonávání překážek je pro ně požitkem a každá nová dovednost, kterou tím získají, jim dodává nové sebevědomí, optimismus a odvahu k dalším výzvám.
Tak se ženy s menším talentem nebo inteligencí dopracovávají výšin, které jim závidějí ženy, pokládající se za inteligentnější.
Ženy s růstovým nastavením se učí a tvoří s větším zápalem, nadšením a požitkem, a proto na svém tvoření tráví mnohem víc času.
To, co se nám na někom jeví jako talent, je téměř vždy výsledkem námi neviděného, dlouhého neúnavného učení, experimentování, sebekázně, chybování a napravování. Touhy nad překážkami vítězit.  😉
A jaký MINDSET převažuje v současné společnosti?
Zkuste se zamyslet. Co vidíte ve svém okolí?
Dle mé zkušenosti stále převažují ženy fungující ve fixním nastavení. Tedy zůstávají neúspěšné, závistivé a pomstychtivé. Zvyklé na pohodlný život bez nasazování velkého úsilí, žijící na útraty druhých a na dluh.
Úspěchu a prosperity však dosahují ženy, jež fugují v růstovém nastavení. Těch sice zatím není většina, ale existují a jsou velkou inspirací pro všechny ostatní. 
Růstový mindset je třeba pěstovat v ženách už od útlého dětství. Je to na nás!
 
Miru
www.miroslavapetrova.cz
https://www.facebook.com/miroslavavoborova?fref=ts
 
 
 
 
 
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account