117

JAK PŘISPÍVAJÍ KRÁVY KE GLOBÁLNÍMU OTEPLOVÁNÍ?
GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ JE SPOJENÉ S LIDSKOU ČINNOSTÍ. OBECNĚ PANUJE PŘEDSTAVA, ŽE NEJČASTĚJI SE DO OVZDUŠÍ DOSTÁVAJÍ SKLENÍKOVÉ PLYNY Z PRŮMYSLOVÉ PRODUKCE A SPALOVÁNÍM POHONNÝCH HMOT. CHOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT K NĚMU ALE TAKÉ PŘISPÍVÁ VÝRAZNOU MĚROU. ASI BYSTE SI TEDY NEPŘEDSTAVILI STÁDO KRAV POKOJNĚ SE PASOUCÍ NA MALEBNĚ ZELENÉ LOUCE. A UŽ VŮBEC BY VÁS NENAPADLO, ŽE KE GLOBÁLNÍMU OTEPLOVÁNÍ PŘISPÍVAJÍ SVÝM ŘÍHÁNÍM A NADÝMÁNÍM. PŘITOM JE TO SKUTEČNĚ TAK, A TO V NEZANEDBATELNÉ MÍŘE. 
KRÁVA  PATŘÍ MEZI PŘEŽVÝKAVCE, KTEŘÍ MAJÍ ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ POTRAVY. S TRÁVENÍM JIM POMÁHAJÍ MIKROBI ŽIJÍCÍ V JEJICH ZAŽÍVACÍM TRAKTU. TI PRODUKUJÍ RŮZNÉ PLYNY, MIMO JINÉ TAKÉ METAN. PŘEŽVÝKAVCI TRÁVÍ POTRAVU NĚKOLIKRÁT. PŘEŽVÝKAJÍ JI A SPOLKNOU, ALE PAK JI ČÁSTEČNĚ NATRÁVENOU ZVRÁTÍ DO ÚST A ZNOVU PŘEŽVYKUJÍ. PŘI TOM PRÁVĚ ČASTO ŘÍHAJÍ METAN.
METAN JE SILNÝ SKLENÍKOVÝ PLYN. ZADRŽUJE TEPLO AŽ DVACETKRÁT VÍCE NEŽ BĚŽNĚJŠÍ OXID UHLIČITÝ. PŘEŽVÝKAVCI TAK KE SVĚTOVÝM EMISÍM METANU PŘISPÍVAJÍ VÍCE NEŽ PĚTADVACETI PROCENTY. PRODUKCE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY TEDY NENÍ ZANEDBATELNÝ PROBLÉM. NICMÉNĚ VEDLE DOPRAVY  NEBO PRŮMYSLU SE MU VĚNUJE MNOHEM MÉNĚ POZORNOSTI.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account