V Botanické zahradě Troji je  kamenný kruh, jehož autory jsou Jan Tajboš a slovinský sochař Marko Pogačnik. V centrálním místě kruhu je kosmogram odlitý do mosazi, středový kámen, jehož autorkou je ak. mal. Jiřina Lockerová. Kamenný kruh vykazuje rovněž léčebné účinky. Byl vytvořen v roce 2007 v rámci konceptu CELEK.
Kamenný kruh tvořený12 menhiry o výšce max. 1,8 metru; umístěn na energeticky silném místě.
 
Když si slovinský ezoterik  a geomant Marko Pogačnik vybral pro svoje působení Prahu, měl pro to zřejmě svoje důvody.
 
Vychází z pradávné teorie, že Země je „organismus“ na který lze určitým postupy působit. Zatímco na lidi funguje akupunktura, na Zemi „zabírá“ podobný systém, jenomže místo jehle se použíají kameny. O něčem podobném byli přesvědčení zřejmě i naši předkové, když stavěli obrovské kamenné stavby, jejichž pravý smysl nám do značné míry uniká, jako je např. Stonehenge, kamenné řady v Carnacu a třeba i naše Kounovské řady.
 
Co je geomantie….
Někteří slovo geomantie používají jako ekvivalent k feng-shui. Jde o čínskou nauku o proudění energie v obytném prostoru a krajině, která popisuje vztah člověka s přírodou a vysvětluje třeba, proč jsou některá místa ve srovnání s jinými méně vhodná pro bydlení a co se s tím dá dělat.
 
Slovinský umělec, sochař Marko Pogačnik je u nás asi nejznámější osobností spojenou s tímto „oborem“. Sám říká, že geomantie je pro něj celostní ekologií. Podle něj je hlubinná ekologie, která k praktickým přírodovědeckým opatřením přidala aspekt duševní a filozofický, jakýmsi mezistupněm k celostní ekologii. Toto pojetí rozšířil o vícerozměrný úhel pohledu na Zemi, přírodu, krajinu a zahrnuje v něm i neviditelné úrovně skutečnosti. V Pogačnikových knihách se můžeme například dočíst o poměrně ucelené struktuře jemnohmotného světa, vílách, skřítcích, elementárních bytostech stromů či rostlin. Významným pojmem pojetí geomantie Marka Pogačnika, ale i dalších geomantů, je „léčení Země“. Podle nich totiž lidské zásahy do krajiny v podobě staveb nebo třeba těžby čehokoliv nepříznivě ovlivňují neviditelné dimenze Země. Při léčbě s těmito neviditelnými úrovněmi planety pracují a dokáží je napravovat, a tím zpětně působit na materiální svět. Výsledkem může být třeba zlepšení růstu vegetace či zkvalitnění populace ptáků. Samotné léčení tedy geomanté zaměřují přímo na Zemi, přičemž zde chybí jakýkoliv antropocentrický zájem.
 
 
Marko Pogačnik, ale nejen on, pracuje také s tzv. litopunkturami. Do země zasazuje kamenné stély, na které vytesal nebo zasadil kosmogram. Ten slouží ke komunikaci s místem, kde je zasazen. Tento způsob léčení Pogačnik trefně přirovnává k akupunktuře. Usazování kamenů do krajiny předem pečlivě promýšlí a pro každý kámen volí odpovídající akupunkturní bod.
 
Podle Pogačnika je silovým „kořenem“ Vyšehrad, kde blahodárné síly vrcholí (to odpovídá i auře Vyšehradu jakožto centra nejstaršího národního mýtu). Vltava tvoří páteř města, vertikálu, a Hradčany korunu těchto sil. Ta soustřeďuje pozitivní energii k ohnisku ležícímu poblíž kůru katedrály Svatého Víta. Životní síly se v Praze soustřeďují samozřejmě nejvíce kolem Vltavy. Ta má sice svůj nynější tvar, koryto, ale „vědomí“ jejího prapůvodního proudu je mnohem širší, takže „obeplouvá“ i Petřín, který je v něm ostrovem. Její energetické ohnisko leží v oblasti Střeleckého ostrova. Vysoké betonové břehy však silně omezují zdárné šíření životní síly řeky směrem do města. Kdysi byly těmito silami oživovány i staropražské uličky poblíž řeky.
Centrum životních sil živlu země leží na Staroměstském náměstí (naproti orloji na rohu protějšího domu).
 
Cosi o tomto věděl i jeho  krajan Plečnik při projektování okolí Pražského Hradu v době Masarykova působení. Není třeba náhodné, že vedle svatovítské katedrály vztyčil, zdánlivě nelogicky, vysoký sloup, který měl ve funkci menhiru harmonizovat celé okolí.
 
Na Křížovnickém náměstí můžete najít 12 kosmogramů. Každý z nich je specifický a vyzařuje jednu z těchto kvalit: Pravda, láska, cit, víra, spravedlnost, vůle, pokora, být si vědom/odpovědnost, harmonie, vědění, moudrost a tvorba. Uprostřed kruhu je vložena deska, která zobrazuje rozmístění jednotlivých symbolů. Jednoduše stačí si na kterýkoli symbol stoupnout, ztišit svůj dialog a čerpat energii. 
 
 
 

 

Křížovnickém náměstí můžete najít 12 kosmogramů. Každý z nich je specifický a vyzařuje jednu z těchto kvalit: Pravda, láska, cit, víra, spravedlnost, vůle, pokora, být si vědom/odpovědnost, harmonie, vědění, moudrost a tvorba. Uprostřed kruhu je vložena desta, která zobrazuje rozmístění jednotlivých symbolů. Jednoduše stačí si na kterýkoli symbol stoupnout, ztišit svůj dialog a čerpat energii.

Více zde: https://cesta-naplneni.webnode.cz/news/kosmogramy-u-karlova-mostu/

Na Křížovnickém náměstí můžete najít 12 kosmogramů. Každý z nich je specifický a vyzařuje jednu z těchto kvalit: Pravda, láska, cit, víra, spravedlnost, vůle, pokora, být si vědom/odpovědnost, harmonie, vědění, moudrost a tvorba. Uprostřed kruhu je vložena desta, která zobrazuje rozmístění jednotlivých symbolů. Jednoduše stačí si na kterýkoli symbol stoupnout, ztišit svůj dialog a čerpat energii.

Více zde: https://cesta-naplneni.webnode.cz/news/kosmogramy-u-karlova-mostu/

Křížovnickém náměstí můžete najít 12 kosmogramů. Každý z nich je specifický a vyzařuje jednu z těchto kvalit: Pravda, láska, cit, víra, spravedlnost, vůle, pokora, být si vědom/odpovědnost, harmonie, vědění, moudrost a tvorba. Uprostřed kruhu je vložena desta, která zobrazuje rozmístění jednotlivých symbolů. Jednoduše stačí si na kterýkoli symbol stoupnout, ztišit svůj dialog a čerpat energii.

Více zde: https://cesta-naplneni.webnode.cz/news/kosmogramy-u-karlova-mostu/

0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account