Jak dosáhnout harmonie pomocí jógy, feng-šuej a gestalt terapie

Úsloví: „To byl koncert!“; má krom faktického konstatování o hudební produkci ještě jiný význam, a to ten, že se věci děly ideálním způsobem, vše fungovalo, ladilo, navazovalo a mělo skvělý výsledek. K tomu je třeba, aby byl „orchestr“ naladěn, byla dobrá partitura, nástroje byly kvalitní, účastníci hraní. Lehkost, přirozenost, krása, těmito slovy lze pak vyjádřit jak proces, tak výsledek. Stejné je to s naší duší. Jen musíme používat jiné prostředky, pojďme se tedy podívat jaké.
     

Gestalt terapie přístup, který sází na celistvost a to z pohledu konstatování, že: „Celek je více než součet částí“. Co je to „více“? A právě to mě začalo zajímat, když jsem před mnoha lety začala studovat psychologii. Ale ještě předtím jsem se potkala s jógou a feng-šuej. Ráda bych se s vámi podělila o mé poznatky na cestě poznávání souvislostí mezi těmito třemi zmíněnými disciplínami.
       

Každá cesta za poznáním začíná známou filozofickou otázkou „Proč?“ nebo “Jak?“ Postupem času se přidávají další otázky a množí se. To už jsme na cestě a vede nás někdy klidnými cestami, jindy klikatými, strmými a mnohdy i posetými velkými kameny, které je třeba přelézt.
Cesty poznání jsou různé, ale jisté je, že pokud se po nich vydáme a překonámevše, co na nich potkáme, k cíli dojdeme. Ne každý je však schopen jít po této cestě sám. Někdo potřebuje podporu a vedení, ujištění, nasměrování, konzultaci, dialog, reflexi a toto je úkolem terapeuta-lektora, doprovod na cestě životem po určitou dobu.  Cílem této cesty je dosažení stavu, kdy klient dokáže jít po své cestě dál sám. Prvotním cílem terapeuta je pomoci nalézt klientovi cestu nejprve k sobě a pak vyrazit na cestu životem s vědomím sama sebe, jako bytosti, která hraje ústřední roli ve svém životě, která je strůjcem svého života. Nalezneme-li sami sebe, nalezneme i zdroj energie a víme, jak s ní nakládat.
      

Využitím poznatků všech těchto tří učení je skutečnost, že všechny pracují s podobnými tezemi, ale na jiných rovinách a výborně se doplňují a korespondují spolu, což vede k výborným výsledkům, neboť univerzálnost jednoho přístupu nemusí být vždy ideální.  Cílem GT je dosáhnout sjednocení těla, pocitů a rozumu. Jóga usiluje o sjednocení těla, mysli a duše. Ve feng-šuej jde o rovnováhu a nastolení harmonie jak prostoru uvnitř nás, tak vně nás. Vydáváme se tedy podobnými a přesto jinými cestami, které se prolínají, spojují, rozcházejí, ale na konci těchto cest nalezneme to, co hledáme – lepší variantu sebe sama.
       

Co  a jak nám tedy pomůže v tom, abychom ji nalezli?
Jóga naučí nás naladit se na sebe a výborně nám „vysvětlí“, co je přítomný okamžik. Slova tady a teď jsou pořád jen slovy, dokud jim nedodáme konkrétnější obsah. To co zcela jistě a pořád děláme tady a teď je dýchání, vždy dýcháme v přítomném okamžiku a tam kde se právě nacházíme, tedy tady a teď. První, s čím budeme seznámeni a s čím budeme pracovat při setkání s jógou, je právě dýchání. Zaměření pozornosti na dech je klíčovým předpokladem ke správnému cvičení a následně i k meditacím, které jsou rozhraním, kdy „opouštíme“ tělo a setkáváme se s naší duší. Naučit se správně dýchat je velmi užitečné jak z hlediska našeho fyzického i duševního zdraví.
      

Dýchání – je to rytmus, který řídí náš život a vše v životě, ale i ve vesmíru je rytmické, opakující se. Dech, je jedna z mála funkcí našeho organismu, kterou můžeme vědomě řídit nebo ponechat autonomní nervové soustavě. Řízení dechu zvyšuje tělesný, citový a duševní blahobyt a vytváří klíč ke zdravému a činorodému životu. Každý člověk je obdařen schopností dočasně převzít vládu nad svým dýcháním, neboli konkrétně dokáže zrychlit, zpomalit a zadržet dech. Vědomé řízení dechu mocně působí na mysl a tělo, otevírá možnosti podrobení si dalších vegetativních funkcí a stavů vědomí. Možnost usměrňování dýchání máme tak dlouho, dokud na něj upíráme pozornost. Pozornost je cíleně zaměřená energie.

Dýchání nás naučí mnoho o životě a proto je mu potřeba věnovat náležitou pozornost. Dech je s námi od prvního až k poslednímu okamžiku našeho života, je tím, bez čeho nemůžeme na tomto světě existovat.
     

A co zmíněné feng-šuej? Harmonie, rovnováha, soulad, pořádek, krásno, ladnost, příjemno, jaká další slova se nám vybaví, když chceme definovat to, co je obsahem učení feng-šuej? Mě jistě yin-yang. Je vyjádřením protikladů a zároveň souladu, nekonečného prolínání a tedy plynutí času, nikdy nekončícího procesu. Krásně demonstruje skutečnost, že vše je v pohybu, vše se vyvíjí, nelze stát na místě. A toto je velké poselství i pro naše životy. Pochopením těchto základních věcí, přijetím vesmírných řádů nalezneme i cestu k pochopení našich životů a nebudeme se již bránit změnám a vývoji.
To co je více známé z učení feng-šuej je důraz na vnější prostor kolem nás. Ale abychom mohli uspořádat do harmonie prostor kolem sebe, je nutné do určité míry mít uspořádán prostor uvnitř sebe.
     

Vně a uvnitř se vzájemně ovlivňují a toto je dobré mít na zřeteli. Mít pořádek v sobě je tím nejdůležitějším, co pro sebe můžeme udělat. K tomuto cíli nám pomohou dojít vesmírné zákony, které v mnohém korespondují s křesťanským desaterem. Pokud je budeme aplikovat ve svém životě, dozajista dojdeme k cíli – tedy pořádku uvnitř sebe. To co tedy z tohoto učení můžeme získat je pořádek jak ve své duši, tak i ve svém životním prostoru.
      

Poznat sám sebe je jedním z nejtěžších úkolů, které si můžeme dát. Je třeba na něm pracovat celý život a ani to nám mnohdy nestačí.  Ale to nejdůležitější je umět nakládat s energií. Naše energie neustále obíhá na triádě MYŠLENKA-SLOVO-ČIN. Jde o to, co necháme pouze ve stavu myšlenky, slova, co proměníme v čin a jakou bude mít kvalitu – tedy energii.
   

Všechen úspěch v životě pramení ze schopnosti vědomě nakládat s energií. Pokud se nám to povede, nastává “Koncert naší duše……..”.

Zdroj foto: Jitka Větrovská

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account