368

Kdo je terapeut?
Nedávno jsem nechtěně vyslechla v autobusu rozhovor dvou kamarádek, které si navzájem sdělovaly svoje nové zážitky z právě absolvovaného víkendového kurzu psychoterapie. Přiznám se, trochu mne zamrazilo v zádech.  Ale je to bohužel tak. Na sociálních sítích se každý den vynořují noví a noví terapeuti, a pokud se dostanete na jejich prvotní (webové) stránky zjistíte, že se terapeutem samozvaně nazývají po nějakém svém transformačním zážitku, a tyto, pro ně pozitivní zkušenosti, se rozhodli dále předávat lidem. Nebo, jak uvádím, lidé chtějí vzdělání v psychoterapii absolvovat v co nejkratším termínu a v co nejjednodušší formě.
V České republice legislativní ukotvení terapeuta opravdu pokulhává. Pokud se zaměříme na skutečné psychoterapeuty, jsou to absolventi vysoké školy, převážně kliničtí psychologové, lékaři nebo absolventi oborů humanitních. Avšak studium vysoké školy je jen teoretický základ.
Terapeutem se však stávají až po plném absolvování psychoterapeutického výcviku, který zpravidla trvá pět až šest let. Tento výcvik je zaměřen na praktické dovednosti.
Někdo oponuje  tím, že postačí empatie, vlastní prožitek a praxe. Tady si dovolím nesouhlasit. Je skutečně potřeba znalosti z vývojové psychologie, obeznámení s psychoterapeutickými směry i znalosti z biologie…. Jen tak je možné spojit celou psychosomatiku a zacílit na problém.
Dalším velkým rizikem rádoby/ terapeutů je neznalost v rozpoznání skutečných psychických či psychiatrických diagnóz, kdy se může pseudoterapií nevědomky člověku ublížit, byť to tento lidový terapeut myslel dobře a poukazuje na letitou praxi ve své oblasti. Do lidského mozku, podvědomí nikdo z nás nevidí, a jestliže by to bylo skutečně tak jednoduché, jak se leckde uvádí, tak by to bylo moc fajn…
Jak se orientovat v nepřeberné nabídce?
Základem je primární vzdělání terapeuta, dokončený několikaletý psychoterapeutický výcvik a členství v profesně sdružujících organizacích pro psychoterapii. Nebojte se na všechny tyto informace zeptat a vyžadovat i ve formě osvědčení, diplomů a certifikátů. 
Svěřujete své zdraví a o svém zdraví rozhodujete VY sami. Nepodléhejte módním trendům nabízející návraty do všech/možných životů a buďte obezřetní … různých nekompetentních dobrodruhů kolem nás máme hodně … pseudoterapeuti neodpovídají za případné poškození Vašeho psychického či fyzického zdraví.
Stáňa, vztahový a zdravotní kouč

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account