88

Mgr. Albína Houšková je ředitelkou Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram už čtvrtou sezónu. Jak se jí daří udržet hodnotný program a nevšední atmosféru vám prozradí v následujícím rozhovoru.

Dobrý den, paní ředitelko, Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram má mnohaletou tradici, na jaký program nás letos pozvete?

Program je natolik bohatý, aby si to své v něm našel v podstatě každý – udělejme na začátek krátké vyčíslení:

Slavnostní zahájení festivalu proběhne 27.dubna v 19 hodin v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami, kde v doprovodu PKO vystoupí houslový virtuos Pavel Šporcl.

Celkem nás čeká dvanáct koncertů, jedna premiéra hudebně – dramatického pořadu a dvě operní představení pro děti. V rámci Dne s Antonínem Dvořákem se návštěvníci mohou těšit na více než dvacet koncertů a doprovodných akcí v celé Příbrami.

Druhým rokem pořádáme soutěž ve skladbě pro hudební skladatele do 40 let.

Dětem je věnována výtvarná soutěž, tematicky propojená s operním představením a Malováním v Ambitech Svaté Hory.

Organizujeme Benefiční koncert pro vilu Rusalka, který se odehraje v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Na koncertu vystoupí houslový virtuos Václav Hudeček v doprovodu klavírního virtuosa Lukáše Klánského.

Minulé ročníky měly hvězdné obsazení, jak dlouho předem domlouváte účast takových hvězd jako je Štefan Margita, Radek Baborák, Gabriela Beňačková nebo Adam Plachetka?

To je různé, nejžádanější umělci mají diář naplněný i pět let dopředu. Letošní hvězdou je americký barytonista Thomas Hampson, kterého jsem poprvé oslovila před čtyřmi lety. Tehdy byl na turné po evropských městech s orchestrální úpravou Dvořákových Cigánských melodií, které na jeho žádost napsala české skladatelka Sylvie Bodorová, Českou republiku ale minul. Pozvala jsem ho do Příbrami a on nějakým zázrakem účast přislíbil. Bohužel týden před zahajovacím koncertem onemocněl a na doporučení lékařů musel zrušit všechny koncerty. Tehdy ho zastoupila fantastická pěvkyně Gabriela Beňačková.

S Thomasem Hampsonem jsme si domluvili náhradní termín na rok 2017. Program byl sestaven s ohledem na místo konání, významné poutní místo Svatou Horu u Příbrami. Zazní sakrální díla A. Dvořáka, J. S. Bacha, G. Mahlera a S. Bodorové. V Ambitech Svaté Hory bude 49. ročník HF Antonína Dvořáka Příbram 25. května slavnostně zakončen.

Jak se sestavuje program takového festivalu? Podle jakého klíče vybíráte skladby a účinkující?

Náš festival se trošku odlišuje od jiných tím, že si nejdříve stanovíme motto daného ročníku. V minulosti to bylo například “Antonín Dvořák očima východu”, kde vystupovali dvě skupiny umělců. Umělci z východních zemí, jako jsou Indie nebo Čína. A pak to byl východ v přeneseném slova smyslu – mládí. Ten ročník nám umožnil pozvat i Adama Plachetku, který nebyl na počátku své pěvecké kariéry, ale vstupoval na světové operní scény, jako je Metropolitní opera nebo Královská opera Covent Garden v Londýně.

Letošní koncerty jsou spojené mottem “Antonín Dvořák – s vírou v Boha a láskou k člověku.” Z jeho korespondence a hlavně vzpomínek lidí, kteří ho znali, nám vyvstává obraz člověka nesmírně charakterního, upřímně věřícího v Boha, ale také v dobro v lidech. Soustředili jsme se na díla, která spojuje víra v Boha a láska a víra v člověka. Opírají se o jeho přátelství s dalšími skladateli, například Leošem Janáčkem nebo Josephem Joachimem. Zazní i jeho Milostné nebo Biblické písně.

Součástí festivalu jsou i akce věnované dětem. Kdy přišel nápad zapojit do programu i malé děti?

Před čtyřmi lety mě oslovilo město Příbram, tehdejší pořadatel festivalu, abych se ujala pozice programové ředitelky. Tehdy jsem automaticky zařadila do programu i práci s dětmi. Klasická hudba má v sobě obrovský dar a může člověka obohatit. Napoprvé jsme pro děti zařadili zkrácenou verzi opery Rusalka. Představení mělo obrovský úspěch a nám bylo jasné, že musíme pokračovat.

Když jsme u 1. ročníku nabídli vstupenky školám, trvalo měsíc, než se o ně přihlásily. Další rok byly pryč po dvou hodinách. Naše aktivity ve školách a školkách stále rozšiřujeme, děláme pořady o hudebních nástrojích nebo taneční představení s žáky baletní školy.

Letos poprvé máme připraveno Malování v Ambitech na Svaté Hoře. Akademičtí malíři zde budou za zvuků hudby Antonína Dvořáka tvořit a současně budou pro děti mentory. Názorně jim předvedou, jak je hudba dokáže inspirovat.

Jak velký tým se stará o organizaci a průběh festivalu?

Řekla bych, že až překvapivě malý. Náš festival patří mezi ty menší, a to zejména rozpočtem. Spoustu věcí proto zadáváme a máme dílčí spolupracovníky.

Letos očekáváte přibližně 4 000 diváků. Čím si vysvětlujete ten narůstající zájem o koncerty vážné hudby?

V současné době využití potenciálu festivalu a zvučných jmen, která prezentuje, vede organizaci festivalu poněkud jiným směrem, než tomu bylo v minulosti. Moderní doba klade mnohem větší důraz na způsob prezentace. Proto došlo k transformaci festivalu a začali jsme více spolupracovat s institucemi, školami a podnikateli v celém regionu. Povědomí o festivalu je tak daleko větší a širší, což mě velmi těší. Antonín Dvořák patří mezi desítku nejhranějších skladatelů na světě a v jeho hudbě je Příbramsko, které velmi miloval, obsažené. Jsem velice ráda, že festival v jeho milovaném kraji žije a přináší lidem radost.

Jste ředitelkou festivalu, kdy jste v sobě našla lásku ke klasice? Co Vás motivovalo k přijetí funkce?

Já jsem se asi s láskou ke klasice už narodila. Ve dvou letech jsem viděla první operu, v pěti letech jsem začala pilně docházet do lidové školy umění. Pamatuji si, jak jsem byla cestou na zápis maminkou požádána, abych paní učitelce nezpívala Rusalku. Podívala jsem se na ni pohrdavým pohledem a u zápisu “vystřihla” nejslavnější Terinčinu árii z Jakobína – Na podzim v ořeší láska už netěší… Myslím si, že paní učitelka to tehdy nesla poměrně těžce.

Před čtyřmi lety mi zazvonil telefon, ozval se MUDr. Šedivý z Městského úřadu v Příbrami, s nabídkou funkce programové ředitelky. Nerozmýšlela jsem se dlouho, protože od dětství miluji dílo Antonína Dvořáka. Je pro mě ctí stýkat se s jeho rodinou, s jeho úžasným vnukem Antonínem Dvořákem III., který je studnicí moudra a laskavosti a svého dědečka připomíná v mnohém, nejen vizuálně.

Jsem moc ráda, že tuhle práci dělám.

Máte doma předškoláka, jak zvládáte organizaci času?

Jsem nadšenou maminkou a nadšenou ředitelkou festivalu. A pečlivě se snažím obě sféry oddělovat. Jediné, co mě mrzí, že se nemůžu zúčastnit řady koncertů, na které dostávám neustále pozvání. To je jediná chvíle, kdy ředitelka ustupuje mamince a maminka je se svým synem doma a stará se o něj. Syn už teď miluje hudbu, operu a klasický balet. Tak věřím, že mi bude za pár let asistovat (smích).

Je konec února, co Vás čeká v nejbližších dnech?

Řada lidí se diví, když jim řeknu, že festival je nezbytné připravovat celoročně. Ptala jste se na angažování hvězd – to je ale jen zlomek přípravy, protože výběr umělců zase tolik času nezabere. To, co trvá nejdéle, je sehnání peněz. Máme vícezdrojové financování a je to o mnoha a mnoha hodinách jednání, vysvětlování a následného vykazování. Naší snahou je vytvořit festivalové prostředí, ve kterém bude nádherná hudba, v podání skvělých umělců, v souladu s konfortem pro návštěvníky. Kromě spolupráce s objekty, ve kterých se koncerty konají, a speciálními akcemi s našimi partnery, budujeme také kluby přátel festivalu.

V klubu podnikatelů tak například sdružujeme podnikatele z oblasti gastronomie, ubytování a dalších drobných služeb. Před koncertem se například mohou dámy nechat nalíčit a učesat u odborníků. Tyto služby jsou návštěvníkům festivalu nabízeny s určitými bonusy, což jsou benefity, které potěší.

Ale k Vaší otázce: do zahájení festivalu zbývají dva měsíce – je to doba finalizace příprav, mediální kampaně, ale hlavně předstartovní horečky. Ale také těšení se na koncerty a reakce návštěvníků. No a samozřejmě také bezesných nocí, které k povolání ředitele nejen festivalu, ale asi každé neziskové organizace, patří.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account