Sčítat po přelomu roku zisky, je jednoduše pozitivní zážitek. Zážitek plný osobního povzbuzení, hrdosti a radosti. Činnost inspirující a přímočaře motivující k dalšímu snažení na vlastní cestě.
 

Ocenit ztráty

Ocenit ztráty vždycky tak jednoduché není. Často je to možné až s větším časovým odstupem. Až ve chvíli, kdy vychladne celá plejáda vzbouřených emocí. Až ve chvíli, kdy jsme mocní se od událostí trochu vzdálit, dívat se na ně s nadhledem a reflektovat je v kontextu.
Mám subjektivní dojem, že jsem letos hodně ztratila. Některé věci a lidé se z mého života vzdálili. Něco z něj zmizelo úplně, respektive úplně se proměnilo. Ztrátám však vděčím za to, že jsem v ostřejším světle uviděla, co mám, co nebo kdo zůstává, co nebo kdo neodchází. Ztrátám vděčím za to, že jsem v ostřejším světle a se silnějším pocitem vděku sečetla i zisky.
 

Tajemství a zázraky

Setkávala jsem se s tématem strachu a s tématem lásky. Přišla jsem o závrať a strach z výšek, protože – jak poznamenala jedna má přítelkyně – zřejmě už je v životě nepotřebuji. Objevuji rozhledny a ochozy, na něž jsem ještě nedávno nelezla vůbec nebo s těžko snesitelnou slabostí v břiše a v nohách. A teď se úplně ponovu rozhlížím po krajinách. Mám z toho až dětskou radost.
Celý rok jsem sledovala, jak sousedé prosekávají zarostlou zahradu, kterou si přivlastnila zvířata. Bílou sovu tu sedět na větvi letité švestky už asi neuvidím (ze stromu zbyl pahýl…). Jako by ta zahrada byla vnějším obrazem mne samotné. Dobře, prosekám si roští, abych trochu líp viděla na cestu a tolik se nepoškrábala o trny. Ale ne moc – raději mám totiž v zahradách i v životě tajemství. Není skrz naskrz průhledné, dokonale přehledné a pochopitelné, skýtá víc otázek než odpovědí. Ale překvapuje zázraky.
 

Ze ztrát jsme moudřejší

Je poučné ztráty oplakat a projít i bolestí, která je s nimi spojená, i souvisejícími nepříjemnými pocity a emocemi. Je poučné utkat se s temnotou se statečností bojovníka nebo bojovnice. Poučit se.
Je možné vzít si k srdci to, co jsme se o sobě mohli dozvědět. Ale neutopit se ve smutku, raději se z toho radovat. I díky ztrátám jsme totiž nakonec zase o něco moudřejší.
(A pokud se vám lépe bilancuje v tandemu, zkuste koučování.)

0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account