99

Červená barva ve snu je především vnímáma jako barva života, symbol věčně se obnovujícího života, cesta moudrosti, cesta ženy. Dále představuje silné emoce a city – vášeň, láska, chtíč, také zlost, síla, útočnost… Snící má nedostatek citu, lásky, a červená ve snu to doplňuje…Také představuje energii 1. čakry, snícímu chybí energie a potřebuje se energeticky dobít (aktivní barva). Je to pohyb vpřed, potřeba tvoření, zapálení pro věc, elán a nadšení.
VÝRAZNĚ ZÁŘÍ ČERVENÁ: tzn. že psýcha je připravena k akci, odevzdanost či ohrožení, též utrpení (hlavně city ve vztazích), vášeň
JASNĚ ČERVENÁ (OBLEČENÍ): vášeň a láska těch osob, které mají toto oblečení na sobě
MÍRNĚJŠÍ ČERVENÁ (OBLEČENÍ): láska, srdce, milosrdenství…
Růžová
znamená radost z fyzického pohybu, uvolnění, nadšení ze svého výkonu, zdraví těla…                                                      
Kombinace s červenou
KOMBINACE ČERVENÁ + BÍLÁ: vyjadřuje ženský kult („krev a mléko“)
KOMBINACE ČERVENÁ + MODRÁ: vyjadřuje dvojici protikladů
Špinavá červená (zčernalá)
znamená nenávist, vztek, povyšování se, nepochopení, též opovrhování sebou, neschopnost bránit se manipulaci, nedávání lásky sám sobě. Též může znamenat pokus o sebevraždu, omezování svobody, upírání lásky. Také útoky od jiných lidí (v minulosti, přítomnosti, budoucnosti).

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account