101 inspirativních citátů o štěstí
Letos již pošesté budeme slavit 20.3. Světový den ŠTĚSTÍ. Abychom se na něj naladili :-), zkusme se inspirovat zajímavými citáty.
 
1. Štěstí je bacil, buď jeho nositelem. B. Franklin
2. Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce než darem vnějšího světa. J. Čapek
3. Štěstí je jako malé dítě. Musí se neustále držet za ruku a podpírat. O. Brousek
4. Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je
ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Seneca
5. Abys měl aspoň kapičku štěstí, alespoň trochu toho nebe na zemi, musíš se smířit se životem, se svým vlastním životem – takovým, jaký je.  P. Bosmans
6. Šťastný ten, kdo se učí snášet to, co nemůže změnit.  F. Schiller
7. Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život – to, co děláme, dělat z lásky k věci.  K. Čapek
8. Štěstí a duhu neuvidíme nikdy nad sebou, ale vždy nad hlavami druhých.  Dánské přísloví
9. Cílem umění je dělat člověka šťastným.  M. Buonarroti
10. Štěstí by nemělo být nikdy úplné. Koneckonců sny neznají mezí.  A. J. Karpov
 
 
11. Čím šťastnější mohou lidé být, tím jsou nešťastnější.  P. Coelho
12. Štěstí i neštěstí přichází pro naše dobro.  A. Schopenhauer
13. Dokud máme štěstí, připisujeme to své bystrosti a obratnosti; z neštěstí pak viníme bohy. J. Billings
14. Štěstí je jako slunko. I stín musí být, aby se člověk cítil dobře.  E. Ludwig
15. Dospělý je ten, kdo umí být šťasten sám se sebou. Osho
16. Štěstí je jen v lásce, v myšlence a v dobrotě srdce. O. Březina
17. Když se jedny dveře štěstí zavřou, druhé se otevřou; ale často se tak dlouho díváme na ty zavřené dveře, že nevidíme ty, které nám Bůh otevřel.  H. Keller
18. Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí.  J. W. von Goethe
19. Hluboký pád přivodí často největší štěstí. W. Shakespeare
20. Štěstí je tichý host – všimneme si jej, až když odchází.  P.-H. Decourcelle 
 
 
21. Chvíle štěstí často přicházejí nenadále. Štěstí se zmocňuje nás, nikoli my jeho. A. Montagu
22. Štěstí je to, co přichází do našeho života přes dveře, o kterých ani netušíme, že jsou otevřené. Rose Lane
23. I to, co nazýváme štěstím, i to, co nazýváme neštěstím, je nám stejně prospěšné, vidíme-li v tom i onom zkoušku. L. N. Tolstoj
24. Štěstí je v podstatě ukazatelem míry seberealizace.  C. F. von Weizsäcker
25. Jak šťastní by byli někteří lidé, kdyby se starali o věci druhých tak málo jako o svoje.  G. Ch. Lichtenberg
26. Štěstí je, když to, co si myslíte, co říkáte a co děláte, jsou v harmonii.  Mahátma Gándí
27. Jaké štěstí být milován. A ještě větší štěstí milovat. J. W. von Goethe
28. Štěstí leží okolo nás. Je třeba ho jen zvednout.  E. M. Remarque
29. Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc.  Epiktétos
30. Štěstí neexistuje, jsou jen šťastní lidé.  R. de Gourmount
 
 
31. Je málo těch, kteří neměli nikdy šanci dosáhnout štěstí – a málo je těch, kteří tu šanci využili. A. Maurois
32. Štěstí nespočívá na kráse, ani na bohatství, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě. F. Šrámek
33. Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni.  L. N. Tolstoj
34. Štěstí nikdy nepřijde k těm, co nedokáží ocenit to, co už mají. Buddha
35. Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné.   N. Chamfort
36. Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. Seneca
37. Jeden okamžik dokonalého štěstí může splatit nespočetné hodiny bolesti. T. Campbell
38. Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce.  P. Mantegazza
39. Jediné slovo stačí na to, aby vybudovalo nebo zničilo štěstí. Sofóklés
40. Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.  Marcus Aurelius
 
41. Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne.  B. Němcová
42. Štěstí vypadá vždy malé, když ho držíte v rukou.  Ale nechte to být, a dozvíte  se hned, jak velké a drahé  je. M. Gorkij
43. Jestliže tvoje štěstí závisí na tom, co dělá někdo druhej, pak máš, myslím, problém!  R.  Bach
44. Tajemství štěstí spočívá ve schopnosti žít v míru sám se sebou. J. Janin
45. Ještě štěstí, že se i u nás dějí občas zázraky. J. Seifert
46. Ten, kdo nerozezná štěstí, když přijde, si nesmí naříkat, když odejde.  M. de Cervantes y Saavedra
47. Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti.  Diogenés Ze Sinópy
48. Tisíce svíček mohou být zapáleny jedinou svíčkou a život této svíčky přesto nebude kratší. Štěstí nikdy neubývá sdílením. Buddha
49. Každý je strůjcem svého štěstí. A. Glaudino
50. Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den raduje ze svých darů a je za ně vděčný.  J. Lohmeyer
 
 
51. Kdo věří ve štěstí, má štěstí. P. Hebbel
52. To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach. G. Cesbron
53. Kdyby všechna naše neštěstí byla snesena na jednu společnou hromadu, odkud by si každý musel vzít stejný díl, většina lidí by byla spokojena, kdyby si mohla odnést ta svoje vlastní. Sókratés
54. Tvou první povinností je udělat šťastným sám sebe. Jsi-li šťasten, učiníš šťastnými i ostatní, neboť šťastný může kolem sebe vidět jen šťastné.  L. Feuerbach
55. Kdybychom stavěli dům štěstí, největší místností by byla čekárna. J. Renard
56. Úspěch je dostat to, co chceš, a štěstí chtít to, co dostaneš.  E. S.  Gardner
57. Když jsme šťastní, jsme vždycky dobří, ale když jsme dobří, nemusíme být vždycky šťastní.  O. Wilde
58. Úspěch není klíčem ke štěstí.  Štěstí je klíčem k úspěchu.  Pokud máte rádi to, co děláte, budete úspěšní.  H. Cain
59. Když se ohlédnu zpět a pomyslím, kolik času bylo zbytečně ztraceno, kolik ho bylo zmařeno v omylech, chybách, v nečinnosti, v neumění žít i jak jsem si ho nevážil, kolikrát jsem se prohřešoval proti svému srdci a duchu – srdce se mi zalévá krví. Život je dar, život je štěstí, každá minuta mohla být stoletím štěstí. F. M. Dostojevskij
60. Ve schopnosti zažívat pocity štěstí musí být člověk předem tvrdě připraven. Vycepován životem. Něco ran, něco zklamání. J. Švejda

 
61. Klid spojený s radostí, tomu říkám blaho, to je štěstí.  G. Sand
62. Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou. A.-V. de Vigny
63. Kolik malých štěstí jsem ztratil hledáním velkého štěstí.   J. H. Newman
64. Veslování je práce a štěstí je vítr, opírající se do plachet. Portugalské přísloví
65. Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje.  A. Maurois
66. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.  A. Lincoln
67. Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má. A.  Schopenhauer
68. Všechno štěstí závisí na odvaze a na práci.  B. Pascal
69. Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Kdo myslí jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne.  J. Werich
70. Žádný člověk není šťastný, pokud nemá nějaký cíl. A žádný člověk nemůže být šťastný bez víry ve svou schopnost tohoto cíle dosáhnout. L. R. Hubbard
 
 71. Na svém štěstí i neštěstí lidé s osudem spolupracují.  F. de La Rochefoucauld
72. Život, blahobyt a štěstí každého z nás a těch, jejichž životy s našimi souvisí, jsou závislé na tom, jak známe pravidla hry daleko složitější a obtížnější než jsou šachy.  B. MacDonald
73. Největším uměním je neztratit ve štěstí rozvahu a v neštěstí klid. V. M. Hugo
74. Pamatuj, štěstí je způsob, jak cestovat, nikoliv cíl cesty. R. Goodman
75. Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí.  H. Ch. Andersen
76. Snít o čemkoliv, o čem dokážete snít, je krása lidské mysli.
Dělat, co chcete dělat, je síla lidské vůle.
Věřit sobě, abyste prověřili své limity… To je odvaha uspět.  R. Hampl
77. Není cesta ke štěstí. Štěstí je cesta. Buddha
78. V nás samých jsou uloženy hvězdy našeho štěstí. H. Heine
79. Není třeba neštěstí přivolávat a už napřed se jím obírat; což není dost času je snášet, až přijde, a neztrácet přítomnost pro strach z budoucnosti? Seneca ml.
 
80. Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku. F. Nietzsche
81. Ve skutečnosti nemá náš pocit štěstí či neštěstí v daném okamžiku příliš společného s našimi konkrétními podmínkami, ale spíše je to výsledek toho, jak vnímáme naši situaci, jak spokojeni jsme s tím, co máme.Dalajlama
82. Abys měl aspoň kapičku štěstí, alespoň trochu toho nebe na zemi, musíš se smířit se životem, se svým vlastním životem – takovým, jaký je.  P.  Bosmans
83. O štěstí nejsou romány. Štěstí se nevypravuje, štěstí se žije. Štěstí je nenápadné jako dobrý vzduch nebo zdraví.  M. Pujmanová
84. Kromě člověka všichni živí tvorové vědí, že základním životním cílem je radovat se ze života.  S. Butler
85. Odvážnému štěstí přeje. Simonides
86. Štěstí vězí spíše ve všeobecném založení ducha a srdce, které se otevřou štěstí tak, jako mohou uchovat lidskou přirozenost, než v množství konkrétních šťastných momentů života. Spočívá spíše ve schopnosti přijímat tyto šťastné okamžiky. Nevězí v radosti, nýbrž v hravě lehké schopnosti přijímat radost, v odůvodněné naději nacházet radost kdykoli, ve zkušenosti, že necítíme žádné obecné znechucení nad věcmi, které zakládají štěstí druhých. Ch. Montesquieu
87. Pokaždé, když si znovu uvědomíme své štěstí, zrodí se v nás nová touha žít. M. Proust
88. Štěstí je zvyk – pěstujte ho. L. R. Hubbard
89. Pošetilý člověk hledá štěstí v dálce, moudrému roste pod nohama.  J. Oppenheim
90. Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. A. Maurois
 
91. Pravé štěstí je štěstí z růstu. P. T. de Chardin
92. Slzy štěstí jsou nejkrásnějším úsměvem. Stendhal
93. Pravé štěstí je vždycky v našich rukou. Následuje za dobrým životem jako stín za předmětem. L. N. Tolstoj
94. Neštěstí má tu dobrou stránku, že nás učí poznávat opravdové přátele. H. de Balzac
95. Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhé. J. Addison
96. Není každé neštěstí zlým osudem a dřívější strádání bývá často požehnáním. Překonané obtíže jsou nejen naší školou života, ale sílí nás též k budoucímu boji. W. Sharp
97. Q.B.F.F.F.S. = Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit = Ať je to k dobru, štěstí, blahu a zdaru
(Ve starověkém Římě slavnostní formule při zahajování sněmů nebo na začátku jiného důležitého konání.)
98. Nejvíce potřebuje člověk k svému štěstí jiného člověka. P. H. D. Holbach
99. Se štěstím je to jako s brýlemi. Často je marně hledáme, a ony nám sedí na nose.  Německé přísloví
100. Kdybychom byli pořád šťastni, ani bychom necítili, že je to příjemné.  P. Deval
 
A jaký je Váš oblíbený citát o štěstí?
 
Podělíte se s námi o něj?
 
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account