70

Co může klient očekávat od interiérového designéra?
V současné době si ve svém okolí všímám, že čím dál více lidí zvažuje využití služeb interiérového designéra. Při koupi domu či bytu, nebo při rekonstrukci se na mě obracejí klienti s otázkou, jak jim můžu pomoci. Je příjemné sledovat, že se český klient učí využívat tuto u nás relativně mladou profesi a že podobně jak je tomu v Británii či USA, vzít si “na to” profesionála se stává i u nás častější.
V žádněm případě se však nedá říci, že využití služeb interiérového designéra  je zažitým či automatickým krokem českého klienta. Z mé zkušenosti je velmi zřejmé, že český klient vlastně ani neví, v čem mu může být designér nápomocen a jaký typ služeb a výstupů může od něj očekávat.
Je potřeba však říci, že neexistuje žádný standartizovaný postup typu “výrobní plán” s jasně určeným typem výstupů, který by byl předem dán a musel se dodržovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o částečně kreativní profesi je potřeba uvážit individuální přístup jednotlivého designéra, který se promítne do postupu při navrhování interiéru, do typu výstupů (technické výkresy, 3D vizualizace, osvětlovací schéma) a celkového vedení zakázky.
Na druhou stranu při tvorbě interiérů existují určité po sobě logicky navazující kroky, které by měl designér  při tvorbě návrhu či při realizaci reflektovat.

  Studie prostoru. V této fázi by designér měl předložit různé možnosti, jak prostor, který mu byl klientem svěřen, “uchopit” z hlediska dispozičního. Pro lepší představu uvedu typ otázek, na které by měl dát designér v této fázi odpověď.  “Kde bude v prostoru umístěna pohovka/stůl/krb/televize/kuchyňská linka/atd? Jaký bude mít tvar? Jakou velikost? Pro kolik lidí?” Na základě vstupního rozhovoru s klientem týkajícího se požadavků na interiér, počtu členů rodiny a jejich zvyklostech, klient obdrží studii prostoru, ze které uvidí rozmístění jednotlivých zařizovacích předmětů, osvětlení či popř. i doporučení stavebních úprav.

 

  Stanovení stylu interiéru. Tíhne klient k jednoduchosti? Je rád obklopen přírodními materiály? Baví ho “retro”? Má klientka ráda provensálský styl? Má klient zakoupen byt ve zrenovované továrně? K tomu by se hodil industriální styl… Úkolem designéra v této fázi procesu je pochopit klienta z hlediska jeho stylových preferencí a doporučit mu např. formou koláže styl, který by se mu líbil a ve kterém by se cítil dobře.

 

  Barevně-materiálové schéma. Jaké materiály se budou v interiéru vyskytovat? Jaké barvy? V jakém dekoru bude podlaha? Jaký typ potahové látky použijeme na sedací soupravu? Z čeho bude vyrobena kuchyňská linka a v jakém dekoru? Designérovým úkolem je pro klienta připravit tzv. “barevně-materiálové schéma”, které pokryje veškeré materiály včetně jejich barevnosti, vyskytující se v daném interiéru. Záměrem je vytvořit takové schéma, které bude tvořit esteticky fungující a vyvážený celek a bude na klienta působit požadovaným dojmem.

 

  Doporučení konkrétních zařizovacích předmětů. Jakmile se dohodne klient a designér na barevně-materiálovém schématu, stylu a dispozičním řešení místnosti, může se přejít k výběru konkrétních zařizovacích předmětů. Probíhají návštěvy showroomů s nábytkem, osvětlením, koberci, okenními dekoracemi a klient na doporučení designéra vybírá a zkouší. Je daná sedací souprava pohodlná? Líbí se klientovi vybraná potahová látka?  Klient obdrží tzv. “katalogový list”, což je přehledný seznam veškerých zařizovacích předmětů včetně rozměrů, kontaktů na dodavatele, cen atd. Dále pro časově vytížené klienty je možné se domluvit na další službě a to nákup a zajištění dodávky nábytků přímo na místo realizace.

 

  Návrh vestavěných nábytků a nábytků na míru. Další službou designéra je návrh nábytků na míru a příprava projektové dokumentace pro truhláře, který pod dohledem autora nábytky vyrobí (kuchyně, vestavěné skříně, solitérní nábytky na míru atd.)

 

  Dohled nad realizací. Jedná se o supervizi jednotlivých řemesel, které budou navrhnutý interiér realizovat, např. pokládka dlažby dle kladečského plánu, aplikace stěrky na příčku, dohled nad rekonstrukcí koupelny apod. Úkolem designéra je zajistit, aby nová realita odpovídala návrhu a byla provedena v požadované kvalitě a čase.

 
Ať už se rozhodnete pro vytvoření svého domova svépomocí, či ve spolupráci s designérem, přeji hodně příjemných chvil v “novém”.
 
Markéta Aniolová
interiérová designérka/bytový architekt
www.urbaninterior
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account