Dostala se mi do ruky brožurka o kompostování, a protože jsem se díky ní dozvěděla zajímavé informace, chtěla bych se o ně s Vámi podělit.
Biologicky rozložitelné odpady, například odpady z údržby zeleně a z kuchyní, tvoří až 40% odpadu. Na skládkách tak bohužel končí surovina, kterou by bylo možné dál využívat.
Kompostování je dnes považováno za jeden z nejlepších způsobů zpracování bioodpadu. Při rozkladu bioodpadu na skládkách (bez přístupu vzduchu) dochází k úniku skládkového plynu obsahujícího velké množství metanu, který je významným skleníkovým plynem. Takto uložený odpad výrazně přispívá k dnes často diskutovaným klimatickým změnám. 
Bioodpad zpracovaný kompostováním naproti tomu prochází rozkladem za přístupu vzduchu, který atmosféru nezatěžuje. 
Dalším důvodem pro kompostování bioodpadu je skutečnost, že jeho produktem je kvalitní surovina použitelná při zlepšování vlastností půdy. Zemědělské půdy trpí nedostatkem organické hmoty a klesajícím množstvím základních živin, hlavně fosforu a draslíku, což bývá řešeno zvyšováním dodávek minerálních živin, které jsou však v půdě špatně vázány a jsou rychle splachovány do povrchových vod.
Ideálním řešením je přitom použití kompostu, který výrazně zlepšuje půdní vlastnosti. Půda s kompostem obsahuje ve vhodné formě živiny nezbytné pro rostliny a nahradí tak umělá hnojiva. Kompost zadržuje vodu a tím snižuje zvětrávání půdy. jeho vysoká výměnná kapacita pro živiny, které postupně rostlinám uvolňuje, napomáhá tomu, že se do spodních a povrchových vod živiny z rostlin nevyplavují. 
Nezanedbatelným důvodem pro podporu kompostování je jeho ekonomická výhodnost. Pokud je bioodpad zpracován kompostováním, dochází k výraznému poklesu jeho množství ve směsném komunálním odpadu. Sníží se tak celkové množství odpadu, jehož odstranění je pro města a obce velmi nákladnou záležitostí. 
Poslední z argumentů na podporu kompostování je splnění zákonných předpisů. Podle evropské směrnice, která je pro nás závazná, musíme velmi výrazně snížit množství bioodpadu ukládaného na skládky. Díky domácímu kompostování pomáháme tento cíl splnit. 
Některá města dokonce poskytují svým občanům zápůjčku/darování kompostérů, nabízí kompostovací popelnice nebo je umisťuje na vybraných místech. Informujte se prosím.
A víte, co všechno lze kompostovat?
– posekaná tráva, listí, sláma
– spadané ovoce, zbytky z ovoce a zeleniny (slupky, natě, listy, okrojky brambor, okusky jablek)
– sedlina kávy a čaje
– rozdrcené skořápky z vajíček
– okrasné rostliny, květy
– kousky dřeva, větví a kůry
– třísky, piliny, hobliny
– popel ze dřeva, zemina
 
Více informací o kompostování naleznete např. na:
www.kompostuj.cz
www.kompostery.cz
 
Jak jste na tom Vy? Už kompostujete nebo se chystáte?
Já do tajů kompostování zapojila svého 7letého syna a moc ho to baví:-)
 
 
 
 
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account