Symbolem zahrady je hruška – ovoce králů
Nový prohlídkový okruh zahradou nabídne návštěvníkům možnost samostatné nebo komentované prohlídky, ale také klidovou zónu a procházky různé náročnosti včetně části přístupné návštěvníkům s omezenou mobilitou. V původně užitkové části zahrady bude umístěna expozice prezentující obnovené dílo zahradního umění se zaměřením na smyslové vnímání zahrady včetně jejího haptického modelu. Ke zlepšení standardu poskytovaných služeb přispěje i nová, na terase umístěná venkovní kavárna s vyhlídkou.
 
Zahrada, rozkládající se na jihozápadním svahu strmého hradního kopce a v údolní nivě pod ním je rozsahem poměrně malá (zhruba 4,5 ha), ale svým pojetím, obsahem a umístěním naprosto mimořádná. Její podobu v době největší slávy přibližuje inventář z roku 1806, zachycující nejen jednotlivé zahradní architektury a užitné stavby, ale také jejich mobiliář, stav ovocných a cizokrajných stromů i kvetoucích rostlin. Nejčastěji pěstovaným stromem byla hrušeň a právě hruška, ovoce králů, se stane symbolem obnovené zahrady.
 
Obnova parku, lesoparku i francouzské zahrady
Revitalizace zahrady obsahuje celkovou obnovu areálu hradního parku a lesoparku zahrnující vedle nezbytných arboristických zásahů do historické zeleně a nových výsadeb zejména i obnovu architektonických prvků parku – obnovu původních terénních úprav, rozsáhlé sítě cest, vyrovnávacích schodišť, vyhlídkových rondelů, teras a do terénu svahu řezané svislé barokní osy s přilehlým větším bazénem, dále obnovu všech saletů – salla tereny, niky, bazénu s fontánou u amfiteátru, poustevny se sklepem, obelisku, kenotafu, haltýře, bastionu, jednotlivých soklů a k nim příslušející sochařské výbavy atd.
 
Kompletní obnova čeká také francouzskou formální zahradu v parteru parku, včetně zdí a vlastního oplocení, výsadba štěpnice. Dále pak stavební obnova a restaurování čínského pavilonu, obnova veškerého historického oplocení parku z 18. století s obnovou vstupních bran do areálu a propojovacích branek do lesoparku. Znovuvybudování vodních rozvodů pro bazény, vodotrysk a haltýř. Obnova teras po bývalých sklenících se zřízením zásobní zahrady. Samostatným prvkem s nutnou potřebou statického zabezpečení je tzv. Komtesčina zahrádka na severovýchodní straně nad lesoparkem a dvěma altány.
 
Video na Youtube
Tři roky tvrdé práce na obnově kdysi slavné Vrchnostenské zahrady dokumentuje unikátní časosběrné video, které Národní památkový ústav (NPÚ) zveřejnil na youtube.com. Můžete jeho pomocí sledovat, jak se z lesa, v němž se ukryt pod větvemi rozložitých stromů zachoval, znovu rodí do plné krásy unikátní zahradní komplex.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account