119

Přírodní památka Vrch Káčov byla vyhlášena v roce 1953 a nachází se těsně u vsi Sychrov v okrese Mladá Boleslav ve Středočeském kraji. Důvodem ochrany je skalní útvar vulkanického původu s kontaktními metamorfovanými horninami.

Chráněné území na Káčově má bohatou tradici. Již v roce 1950 byla zřízena přírodní rezervace Káčov obsahující mnohem větší území, avšak vyjma území budoucí přírodní památky. I přes svůj přírodovědný význam byla rezervace v roce 1965 zrušena. Mezitím roku 1953 ale vznikla dosavadní přírodní památka Vrch Káčov. Zajímavostí je, že již roku 1925 přidělil Státní pozemkový úřad v Praze vrch Káčov katastru obce Sychrov do správy odboru Klubu českých turistů v Mnichově Hradišti. Jedná se tedy svým způsobem o jednu z nejstarších rezervací v České republice.

Botanická inventarizace zjistila 60 druhů vyšších rostlin (např. písečnice douškolistá, pelyněk ladní, řepík lékařský aj.), zoologický průzkum prokázal 17 druhů brouků včetně ohroženého druhu Carabus ullrichi ullrichi a 29 druhů motýlů. Ornitologický průzkum z roku 2000 zjistil 17 druhů pěvců a 2 druhy nepěvců (káně lesní, strakapoud velký). Zcela výjimečně v oblasti hnízdí rehek domácí.
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account