Na Šumavu se moc rádi vracíme. Troufám si ří ci, že to nejhezčí kout naší země.Také nejzajímavější a nejrůznějšími částmi.
Národní park Šumava je chráněné území o rozloze 680 km2 založené v roce 1991 za účelem ochrany typické středoevropské horské krajiny a jedinečných nerušeně se vyvíjejících biologických společenstev.
Rozsáhlé zalesněné území je často nazýváno Zeleným srdcem Evropy. Šumavská příroda je pestrá mozaika unikátních rašelinišť, pralesů, horských luk, divokých řek a ledovcových jezer. Domov zde mají desítky ohrožených rostlinných i živočišných druhů, jako např. rys nebo tetřev hlušec.
Celé území je významné také ve světovém kontextu. Šumava je biosférickou rezervací UNESCO a zdejší rašeliniště jsou chráněna Ramsarskou konvencí o ochraně mokřadů.
Rozlehlé pohoří na hranicích s Německem a Rakouskem, v ČR v délce cca 125 km. Zalesněné svahy se střídají s lučními náhorními plošinami – pláněmi a rašeliništi – slatěmi. V nejvyšších partiích vznikla ledovcová jezera (Plešné, Prášilské, Černé, Čertovo, Laka). Na Šumavě pramení řeka Vltava. Nejvyšším vrcholem na území ČR je Plechý (1378 m n. m.). Nejcennější přírodní části jsou chráněny jako národní park, ostatní území jako CHKO.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account