110

Slovenská národní knihovna

Podíváme se také k našim nejbližším sousedům. 

Slovenská národní knihovna (slovensky Slovenská národná knižnica, zkr. SNK)

se sídlem v Martině je hlavní knihovnou na Slovensku.

Profiluje se jako moderní vědecká, kulturní, informační a vzdělávací instituce,

která slouží všem občanům Slovenska i zahraničním uživatelům. 

SNK Slovenská národní knihovna je konzervační a depozitní knihovnou Slovenské

republiky, přednostně shromažďuje, odborně zpracovává, uchovává, ochraňuje

a zpřístupňuje domácí a zahraniční slovacikální dokumenty.

Fondy a sbírky SNK obsahují téměř 5 milionů knihovních jednotek,

1,7 milionu archivních dokumentů a tisíce muzeálních jednotek.

SNK koordinuje rozvoj Knihovnického systému Slovenské republiky a zabezpečuje

modernizaci poskytovaných knihovních a informačních služeb.

SNK přímo spolupracuje s domácími a zahraničními institucemi.

V letech 2012-2015 byla organizátorem národního projektu Digitální knihovna

a digitální archiv, spolufinancovaný Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

Projekt byl zaměřený na masovou digitalizaci knihovních a archivních fondů,

ochranu písemného kulturního dědictví (papíru) před nevyhnutnou degradací.

Taktéž byla zapojena do digitalizace kulturního dědictví Slovenska,

vzniklý digitální obsah je zpřístupněný na portálu Slovakiana.

Hudlenka

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account