102

Světlík je zaniklá osada, která ležela na mírném svahu asi 1,5 km severně od Horního Podluží, jehož je dnes součástí. Poprvé je zmiňována roku 1748 a její vznik zřejmě souvisel s rozvojem podomácku provozované plátenické výroby. Na počest knížecího rodu Liechtensteinů byla nazvána Lichtenberg a její české jméno vzniklo mylným překladem po roce 1945.

Osadu tvořily menší domkářské a chalupnické usedlosti, jichž tu v roce 1787 stálo už 35. Do roku 1843 stoupl počet domů na 45 a osada dosáhla nejvyššího počtu 369 obyvatel. Živili se hlavně domáckou textilní výrobou a později docházeli do továren v Horním Podluží nebo Jiřetíně pod Jedovou. Zemědělství nebylo významné, protože k většině domů patřily jen malé pozemky.

Ještě ve 30. letech 20. století měl Světlík 218 obyvatel. V roce 1941 tu byly 2 prodejny tabáku, obchod se smíšeným zbožím, hostinec a větrný mlýn s pekárnou. Po 2. světové válce byla ale většina původních německých obyvatel odsunuta a mnoho domů zůstalo prázdných. Zemědělské pozemky připadly pastvinářskému družstvu v Jiřetíně, které ale už roku 1947 zaniklo.

V roce 1950 tu žilo ještě 38 lidí. Nevyužité domy se postupně rozebíraly a jejich zbytky byly zbořeny až kolem roku 1960, kdy celá osada zanikla. Dnes je zde evidováno jen 5 adres, domy jsou využívány k rekreaci. Většinu plochy bývalé vsi dnes pokrývají pastviny.

U zaniklé osady je velký stejnojmenný rybník, který dříve sloužil rekreaci a od roku 1995 je chráněným hnízdištěm vodního ptactva.

Nejzajímavější budovou bývalé osady je bezesporu starý větrný mlýn holandského typu z 19. století, který je unikátní technickou památkou a v nedávných letech se dočkal své obnovy.

 
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account