102

Poté, co jsem tak nějak i pro sebe zmapovala zaniklé obce v Ralsku, ke kterým mám, co se bydliště týká nejblíže, nedá mi to se nepodívat na ty jen o něco málo vzdálenější.

Asi 7 km na sever od Šluknova se jakoby zakusuje do území Spolkové republiky Německo český výběžek, ve kterém se kdysi rozkládala obec Fukov, ze tří stran obklopená německými vesnicemi. Katastr Fukova měl rozlohu 276,44 ha. Jeho délka od severu k jihu byla 3,598 km a šířka od západu k východu 2,253 km.

Ves prvně zmiňována roku 1474, kdy byla v držení saských vévodů. Od roku 1682 součást šluknovského panství. Dvakrát se uvažovalo o přičlenění Fukova k Německu – poprvé  v roce 1848, podruhé  v roce 1919. Zdejší obyvatelé se však v obou případech v referendu vyjádřili pro zachování obce v Čechách.

Před druhou světovou válkou měl Fukov téměř 150 domů a přes 700 obyvatel, kostel, školu, poštovní úřad a minimálně pět hostinců. Po roce 1945 byla vyhnána převážně většina původního německého obyvatelstva (v roce 1950 zde žilo 87 obyvatel, částečně dosídlenců).

V roce 1956 byl Fukov znovu vysídlen – mělo dojít k jeho odstoupení Německu výměnou za oblast v okolí Studánky. K dohodě nakonec nedošlo, ves však byla stejně v následujících letech zlikvidována, protože „komplikovala ostrahu hranic“. Jako poslední dvě budovy obce byly vyhozeny do povětří 23. září 1960 po 8. hodině večerní škola a kostel.

Katastrální území Fukov náleží městu Šluknov. V současnosti někdejší obec připomíná dřevěný kříž, který byl osazen 23. září 2000, tedy čtyřicet let po zániku obce. Přístupné jsou i zbytky bývalého hřbitova, v jehož blízkosti se nachází turistický hraniční přechod (pouze pro chodce a cyklisty) do Německa.

Spolu s obcí zanikla i křížová cesta, umístěná u ohradní zdi hřbitova. V posledních letech se převážně z iniciativy města Šluknov daří realizovat projekty, které připomínají historii Fukova. V roce 2011 byl opraven vodojem (poslední dochovalá stavba), v roce 2014 vyčištěn a upraven hřbitova rok později rekonstruována Boží muka u cesty na Taubenheim. Na podzim 2015 byla realizována výsadba ovocných alejí podél stávajících i bývalých fukovských cest. Během roků 2017-2019 pak byla znovuobnovena ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze socha sv. Jana Nepomuckého blízko železničního viaduktu.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account