Při návštěvě Kopicova statku jsme samozřejmě nemohli opomenout i návštěvu této „galerie“ pod širým nebem.

Ve skalách pod Kopicovým statkem, Jirošovou rychtou, vytvořil tehdejší majitel a lidový umělec Vojtěch Kopic galerii skalních reliéfů především z české historie.

Vojtěch Kopic (1909–1978) se do Kopicova statku přiženil v roce 1932.

Od čtyřicátých let až do své smrti, tedy téměř 40 let, v rokli pod statkem vytesal v pískovcových skalách řadu reliéfů, jejichž témata čerpal především z českých dějin.

Prvními sochami, které zde Vojtěch Kopic začal tesat, byli sv. Václav a prezident Masaryk. Mimo postav zde objevíte také zvířata, např. lva se skleněnýma očima Kopic vytvořil poté, co navštívil ZOO ve Dvoře Králové.

Jako správný vlastenec vtesal Vojtěch Kopic do pískovců především národní motivy – Mistra Jana Husa, sv. Václava, Horymíra se Šemíkem, kněžnu Libuši, Cyrila a Metoděje, Karla IV. Mimo národní motivy tu najdete i varhany, nebo lidovou chalupu či Krista, sv. Máří Magdalenu, sv. Annu a další.

Galerii chtěli po válce zakázat, že prý hyzdí skály. K výročí Národního divadla chtěl ještě udělat sérii soch, stihl však už jen jedinou – Libuši. Hned po jejím dokončení v roce 1978 zemřel. 

Většinu reliéfů doplňují rozmanité lidové moudrosti, verše a citáty. V díle pokračovali další amatérští lidoví umělci, vytvořili zde například i velmi hlubokou studnu vyhloubenou celou ve skále.

Po reliéfech vás provede značená stezka.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account