100

Opočenské Trčkovo náměstí je nejstarší částí města a v současnosti je celé, včetně přístupové cestky k zámku pěší zónou.

Náměstí dominuje původně zámecký Kostel nejsvětější trojice s hrobkou Trčků z Lípy. Trojlodní kostel se dvěma věžemi z roku 1567 byl postaven na místě bývalé gotické kaple. V kostele se nachází dvě řady po deseti sloupech, mezi kterými se klene křížová klenba. Kostel je stavebně propojen se zámkem. Na druhé straně na kostel navazuje fara z 18. století.

Kromě toho je na náměstí mnoho krásných i hodnotných domů – renesanční měšťanský dům s kvádrovým sgrafitem na zdobeném štítě, secesní školní dvojbudova vystavěná na místě zdemolované radnice a sousedního domu, jednopatrová školní budova vystavěná roku 1874 na místě dvou domů, socha sv. Floriána z roku 1734 jako ukázka vrcholně barokní sochařské sochaře a řezbáře Ignác Rohrbacha.

Ikonograficky pozoruhodné sousoší sv. Jana Nepomuckého z roku 1729 je velice kvalitní ukázkou vrcholně barokní sochařské práce. Autorem je někdo z nejpřednějších, ve východních Čechách pracujících následovníků M. B. Brauna.

Na zemi je upomínka na stavbu z počátku minulého tisíciletí. Kamenná čelní plenta valu Hradiště uvedeného roku 1068 v Kosmově kronice jako oppidum Opocen.
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account