Kostel, špýchar, nejstarší hostinec, ale také starosty, učitele nebo faráře najdeme ve skříňovém betlému na radnici v Kašperských Horách. Jesličky kromě Svaté rodiny tvoří zmenšeniny nejvýznamnějších městských domů a místních obyvatel. A každý rok přibývají další postavičky.
Částečně pohyblivý a osvětlený betlém tvoří už několik let kašperskohorský řezbář Vladivoj Hrach a truhlář Jiří Brož. Prvotní myšlenka stvořit tento unikátní skříňový betlém vznikla v roce 2006. V roce 2012 byl betlém poprvé veřejnosti představen a postupně se rozrůstá každým rokem.

Betlém je umístěn do velké skříně, široké přes tři metry a postavené na masivním, zdobně tvarovaném stole. Svými rozměry se toto dílo zařazuje mezi největší skříňové betlémy u nás. Známý příběh o narození Ježíška je tady zasazen do noční scenérie hornaté šumavské krajiny se známými atributy města Kašperských Hor jako jsou například hrad Kašperk, místní kostely, další význačné historické budovy a měšťanské domy – slavná radnice, barokní špýchar, pravovárečný pivovar, „modrý hotel“, dům „Bílá Růže“, bývalá solnice, dále výstavné domy – u Madonky, U kašny …, je zde dokonce i jedna z místních kapliček nebo obecní pastouška v popředí. Město oživují také stavení s dodnes většinou živými provozy a činnostmi. Samozřejmě jsou předvedeny převážně v historizujícím hávu jako třeba řeznictví, pekařství, kamnářství – topenářství, kolářství – autoopravna, kovářská – zámečnická dílna, truhlářství, obchody, hospody a podobně. Betlém má dokonce i dvě mechanické části vtipně znázorňující provoz zlatodolu a sklárny.

V druhém plánu na vyvýšeném stupni je přesvědčivě, ale již v menších rozměrech, vytvořena iluze prostorného kašperskohorského náměstí v době trhu se směsicí těch nejroztodivnějších charakteristických figur a figurek obyvatel šumavského města s jejich profesemi, živnostmi a typickými činnostmi. Ne všichni jsou však ve víru pracovního rytmu, mnozí z těch lidiček se tu jen tak procházejí nebo lelkují. Toto dílo není jen jakousi historickou retrospektivou, ale odráží i aktuální současnost a tak mnozí Horáci mohou v betlému objevovat sami sebe nebo své sousedy či typické a známé osobnosti města. V tom početném komparsu mimo jiné můžeme vidět například dřevaře, lesníky, myslivce, skláře, horníky, vozky s povozy, kupce, hostinské, starostu, učitele s dětmi, faráře, malíře, fotografa, muzejníka… ale třeba i lyžaře a turisty.

Vždy před vánočními svátky je tradicí, že se v tomto betlému návštěvníkům představí nové figurky. V roce 2020 se mezi novými figurkami se objevil šumavský spisovatel Karel Klostermann, část kašperskohorského fotbalového mužstva, u kostela Hubertská mše a do betléma také přibyl před kostel sv.Markéty i vánoční stromek.

Tagy:
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account