100

Druzcov je malá vesnice, spadající pod město Osečná, od které leží ve vzdálenosti 3 km. První zmínka o obci je z roku 1544. V současnosti zde žije kolem stovky obyvatel.

Nejvýznamnější památkou je kaple svatého Josefauváděna též se zasvěcením sv. Archandělu Michaelovi, je drobnější sakrální stavbou stojící v jihozápadní části obce, u křižovatky průjezdní silnice směřující z Křižan do Osečné s místní komunikací.

Současná klasicistní kaple byla postavena v roce 1834 na obecné náklady na místě původní dřevěné kaple.

Kaple je obdélného půdorysu s ustupujícím půlkulatým závěrem. Střecha je valbová vyskládaná z živičných šablon. Na vrcholu střechy se nachází polygonální oplechovaná lucerna se zvonem. Vstupní jihozápadní průčelí kaple lemuje čtveřice půlkruhových pilastrů s jednoduchými patkami, hlavicemi a hladkými dříky. Pilatry nesou v omítce barevně odlišené kladí s překladem. V průčelí je jednoduchý, omítkou barevně odlišený, tympanon. Ve střední ose je umístěn vstup do kaple, který je orámovaný jednoduchým pravoúhlým portálem. Tympanon nad vstupem, který je jednoduše profilovaný, nese dvojice volutových patek. Boční průčelí a závěr kaple dělí vždy čtveřice pilastrů obdélného průřezu, jejichž patky a hlavice mají podobný charakter jako pilastry hlavního průčelí.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account