92

 

Národní přírodní památka – Bozkovské dolomitové jeskyně

 

Severozápadně od obce Bozkov se nachází veřejnosti zpřístupněné krasové jeskyně. Délkou 1 050 m se jedná o nejrozsáhlejší krasový systém v severovýchodních Čechách. Na rozdíl od většiny ostatních krasových jeskyní v České republice jsou Bozkovské jeskyně vytvořené v metamorfovaném vápnitém dolomitu. Nejnižší části jeskyně jsou vyplněné vodou, jedná se pravděpodobně o největší podzemní jezero v Čechách.

 

V jeskyních jsou k vidění nejen typické krasové formy, ale také nepříliš časté křemenné římsy a lišty vzniklé selektivním zvětráváním, místy trsy jehličkového ara-gonitu. V jeskyních se vyskytuje několik druhů netopýrů – netopýr velký (Myotis myotis), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr černý (Bar-bastella barbastellus) a vrápenec malý (Rhino-lophus hipposideros). Na povrchu se místo původní květnaté bučiny s habrem a javorem nachází smrčina s modřínem a břízou. Na jaře se objevuje bohatý porost bledule jarní (Leuco-jum vernum). Z geologických jevů jsou kromě podzemních jevů k vidění krasové závrty, vývěry a škrapové skalky.

 

 
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account