Přírodní rezervace Bažantník

Přírodní rezervace Bažantník byla vyhlášena v roce 1998 na ploše 14 ha pro ochranu lipové doubravy, na ni navazující olšiny a mokřadu na břehu stejnojmenného rybníka nedaleko Lázní Sedmihorky.

Hlavním předmětem ochrany je fragment lipové doubravy a na něj navazující olšiny a mokřad na břehu rybníka Bažantník. V doubravě rostou nejmohutnější a nejstarší exempláře dubu letního v CHKO Český ráj. Jde o ojedinělý biotop cenných společenstev rostlin a živočichů.

Zoologicky je tato rezervace jedním z nejcennějších území v Českém ráji díky téměř přirozenému charakteru listnatého lesa a návaznosti na louky a rybník s mokřadními porosty. Příznivou roli hrají také přechodové zóny sousedících biotopů. U 40 druhů ptáků zde bylo prokázáno hnízdění nebo je pravděpodobné. K nejcennějším druhům živočichů patří nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis), skokan štíhlý (Rana dalmatina), puštík obecný (Strix aluco), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek šedý (Muscicapa striata), příležitostně tu hnízdí lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), jinak v CHKO vzácný. Podrobné entomologické zhodnocení dosud neproběhlo. Z 61 druhů obratlovců (52 ptáků) jich sedm patří do kategorie zvláště chráněných druhů.

Poměrně zachovalá a na území CHKO ojedinělá ukázka dubohabrových hájů s výrazným jarním aspektem. Jednu z mála lokalit zde má vemenník dvoulistý (Platanthera bifolia). Od roku 1990 je zde znám výskyt populace z okruhu ladoňky dvoulisté (Scilla bifolia). Součástí území je i litorál rybníka s rákosinami přecházející v mokřadní olšinu a porosty vysokých ostřic. Mezi zvláště chráněné druhy patří také nedávno potvrzený zevar nejmenší.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account