Přírodní památka Tachovský vodopád

Přírodní památka leží na jižním okraji osady Tachov v katastrálním území obce Troskovice. V přírodě blízkých lesních porostech charakteru květnatých bučin, údolních olšových jasanin a dubohabřin se nachází sezónní vodní tok s kaskádou tvořenou kompaktním pěnovcem a sintrovými povlaky na křemenném pískovci.

Přírodní památka Tachovský vodopád byla zřízena vyhláškou Správy CHKO Český ráj č. 1/2004 ze dne 30.6.2004.

Důvodem ochrany je ochrana geomorfologického fenoménu – pěnovcového vodopádu a pískovců sekundárně obohacených vápníkem, skalního mostu a tunelu, kterým protéká bezejmenná vodoteč. Dalším důvodem je výskyt zvláště chráněného druhu rostliny – bledule jarní (Leucojum vernum).

Hlavním předmětem ochrany je geomorfologický fenomén – kaskáda z kompaktního pěnovce, sintrové povlaky na křemenném pískovci, skalní perforace, jeskyně a přírodě blízký lesní porost se zastoupením jasanu, dubu, buku, habru a dalších dřevin podél toku.

Dlouhodobým cílem ochrany je zachování geomorfologického fenoménu minimálně odpovídající současnému stavu, zachování současného neporušeného stavu skalních jeskyň a perforací, ochrana a zachování přírodě blízkých lesních porostů květnatých bučin, hercynských dubohabřin a údolního olšovo-jasanového luhu a ochrana podmáčených ploch s bledulemi.

Celková výměra přírodní památky je 1,6 ha.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account