112

Bobří soutěska je 

přírodní památka v údolí Bobřího potoka na rozhraní Ústeckého a Libereckého kraje v okresech Česká Lípa a Děčín. Předmětem ochrany je erozní údolí s projevy zpětné eroze v čedičovém podloží.

Ve svahu na pravém břehu Bobřího potoka, v místech pod někdejším Čertovým mlýnem a výše položenou, nyní zaniklou obcí Starosti, došlo v letech 1860–1861 k pokusům o těžbu uhlí. Štola, ražená zhruba v polovině svahu, sice dosáhla na slojku hnědého uhlí, to se však ukázalo být pro spalování nevhodné. Po opuštění dolu se štola zřítila.

Lokalita byla zařazena mezi chráněné území 5. dubna 1968. Tehdy byla  zapsána jako chráněný přírodní výtvor v rozsahu 0,66 ha a zahrnovala Bobří vodopád.

Stinné údolí vzniklo erozní činností v čedičovém podloží, vytvořeném od západu přitékajícím Bobřím potokem. Důvodem ochrany je ukázka zpětné eroze v čedičovém tělesu. Jsou zde dva vodopády. Menší pěnivý vytéká z pukliny v čedičové skále pod troskami Čertova mlýna, vysoký je jen 2 metry, široký čtyři metry. Nedaleko od něj je další vodopád vysoký 6 metrů, není však tak mohutný. Celé údolí je zarostlé lesem, je zde mnoho vzácných květin (např. růže alpská), i živočichů (např. skorec vodní, konipas horský).

Přes údolí vede zeleně značená cesta od Kravař na Verneřice, průchodnost územím byla zlepšena úpravou cest a vybudováním lávek i zábradlí. Procházka zdejší soutěskou, kde nechybí četné můstky, stezka po skalní římse jištěná řetězy, pěnící kaskády a nádherný vodopád je krásným turistickým zážitkem. Za vysokého stavu vody se tudy nedoporučuje chodit.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account