Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery 

byla zřízena roku 1960 k ochraně unikátního území na horním toku řeky Jizery. Jizera, která zde protéká mělkou širokou pánví s průměrnou nadmořskou výškou 850 metrů, zde tvoří státní hranici mezi Českou republikou a Polskem a zároveň je osou území, které požívá nejvyššího stupně ochrany v obou státech. NPR na české straně zaujímá celkem 189,11 ha ve dvou segmentech Velká Jizerská louka a V Močálech, propojených ochranným pásmem o rozloze 120,49 ha.

Předmětem ochrany jsou klečové porosty, vrchoviště, podmáčené smrčiny, rašelinné louky, štěrkopísčité náplavy řeky Jizery a společenstva rostlin a živočichů. Nacházejí se zde unikátní porosty jalovce obecného nízkého, dále zde roste bříza karpatská, šicha černá, rosnatka okrouhlolistá a mnoho dalších. Mezi živočichy vázané na tento typ stanoviště patří především druhy pavouků (slíďák) a střevlíčků. Někdy se pro toto území používá také název Velká Jizerská louka.

Velká Jizerská louka je dnes územím takřka bez přítomnosti člověka. Donedávna však na polské straně hranice stála obec Velká Jizera (Gross Iser). V poreformačním období po Bílé hoře byla česko – slezská hranice zároveň hranicí náboženskou a při tvrdé rekatolizaci se toto opuštěné území stalo útočištěm pro několik německy mluvících uprchlíků z českých zemí.

Osada i ve zdejších extrémně tvrdých podmínkách prosperovala a v první polovině dvacátého století čítala více než čtyři desítky usedlostí. Konec druhé světové války však znamenal také konec Velké Jizery. Obyvatelé byli odsunuti do Německa a domy na hraniční čáře byly v letech 1953-56 zbourány polskou armádou. Do dneška zde mezi zarůstajícími pozůstatky základů zůstal pouze objekt nové školy, který je využíván jako turistická chata.

Území NPR není přístupné pro veřejnost, protože tudy nevedou žádné turisticky značené trasy a jizerské močály jsou prakticky neprostupné. Návštěva polské strany je však možná a nabídne turistům dostatek poučení a podnětů. Na soutoku Jizery s Jizerkou a na vrcholu Smrku jsou turistické hraniční přechody pro pěší a lyžaře.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account