Dnes vás chci zavést na další dvě místa spojená s působením Ježíše Nazaretského, obě jsou v Jeruzalémě a vlastně na sebe navazují.
OLIVOVÁ HORA
nebo také Olivetská hora je vrch ve východní části Jeruzaléma, kde olivovníky rostly odnepaměti. Místo samo je spojeno nejenom s mnoha událostmi v životě Ježíše Krista, ale pokládá se i za místo jeho nanebevstoupení.
Olivová hora je však důležitá nejen pro křesťany, ale má svůj zásadní význam i pro židy. Na jejím svahu je na 3 tisíce (!!!) let starý židovský hřbitov, největší hřbitov na světě. Někdo mi říkal, že pro židy nikdy nebylo větší přání, než skončit po smrti právě zde, mezi zhruba 150 tisíci hroby. Jsou přesvědčeni, že až jednou přijde den posledního soudu, oni z Olivetské hory budou “první na řadě”. A nezapomínejme, že Ježíš byl žid, tak proč by k jeho nanebevstoupení nemělo dojít právě zde?
GETSEMANSKÁ ZAHRADA
Našli byste ji na západním úpatí Olivové hory, přímo proti Chrámové hoře. Právě zde, v této zahradě, se modlil Ježíš poslední noc před tím, než byl Jidášovým polibkem označen a následně zatčen. Věděl dobře, co ho čeká, a tak ta noc pro něj byla strašná, prožíval taková muka, že podle Bible potil krev.
V zahradě roste i nyní několik úctyhodně starých olivovníků. Jejich stáří se odhaduje na více než tisíc let, dokonce je možné, že jsou mnohem starší, i když je nepravděpodobné, že by byly zasazeny už za Kristových časů. Zajímavé je, že přes svoje stáří tyto stromy stále plodí. Olej z nich vylisovaný se používá pro náboženské účely.
Poznámka navíc: až tam na Olivové hoře mi došlo, že Ježíš prožil celý svůj pozemský život jako žid, a tak je jenom logické, že Olivová hora pro něho i pro jeho učedníky – apoštoly měla takový význam.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account