81

Hornické muzeum v Příbrami – muzeum s největším

počtem expozic hornictví v České republice

Hornické muzeum Příbram je rozsáhlé muzeum hornictví.

Podle počtu stálých expozic je největším muzeem v Česku.

Muzeum se nachází v areálu historické Ševčinské šachty,

zaražené roku 1813 na místě středověkého dolu ze 16. století,

a dále v původních báňských budovách dolu Vojtěch a dolu Anna.

Hornické muzeum Příbram, založené roku 1886,

nabízí ke zhlédnutí 60 stálých expozic v památkově chráněných

objektech čtyř dolů, v hornické chalupě na Březových Horách

a dále v pobočkách muzea – Památníku Vojna u Příbrami,

Skanzenu Vysoký Chlumec, Muzeu Špýchar Prostřední Lhota

a Muzeu zlata Nový Knín. 

Jednotlivé expozice v Příbrami – Březových Horách prezentují

veřejnosti dějiny zdejšího hornictví a hutnictví od pravěku

(doby Keltů) až do současnosti, seznamují s báňským národopisem

a zároveň nabízejí prohlídku unikátních mineralogicko-geologických

vzorků z březohorského stříbrorudného revíru, příbramského

uranového ložiska a podbrdské železářské oblasti.

Hudlenka

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account