103

Černínský palác – nejdelší barokní palácová stavba

v České republice

Černínský palác na Loretánském náměstí v Praze

je nejdelší barokní stavbou v Česku.

Jeho průčelí měří 150 metrů. Barokní palác slouží od roku 1934 jako

sídlo Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Založil jej v roce 1669 Jan Humprecht Černín z Chudenic,

císařský vyslanec v Benátkách.

Rozsáhlost a monumentalita Černínského paláce z jedné strany 

budila obdiv a podporovala význačné postavení rodu Černínů

v monarchii, kteří výstavbou tohoto paláce soupeřili s Habsburky.

Stavební pozemek, který Černín zakoupil v roce 1666 měl řadu nevýhod.

Architektům například ztěžoval práci zejména jeho nerovnoměrný

tvar 60 x 250 metrů a klesání 8,5 metru.

Pod terasou paláce se nacházejí pozůstatky křesťanského pohřebiště

z 10. až 12. století, základy domů z 16. století i základy kruhové

kaple sv. Matouše, vybudované v letech 1727–32

F. M. Kaňkou a zbořené v roce 1791.

Hezká a zajímavá stavba.

Hudelnka

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account