95

Keltské oppidum na Závisti

– nejstarší keltské město v České republice

Keltové si stavěli výšinná sídliště o ploše několika hektarů. Největší oppidum bylo na Závisti u Zbraslavi. Osídlení na Závisti bylo doloženo již 3000 let před naším letopočtem. Hradiště mělo 170 hektarů a složitou hradbu z dřevěných palisád, kamene a nasypané hlíny.

Slovo oppidum vznikl z latinského „ob pedes“ – „obydlené místo, které se muselo kvůli hradbám obejít“. Hradiště Závist je největším keltským oppidem v České republice. Plošina nad dnešní Zbraslaví byla osídlena už od doby bronzové. Zdejší podmínky byly pro výběr optimální – geografická poloha, úrodná půda, obchodní stezka, naleziště zlata. Opevnění se skládalo z vlčích jam, následoval do skály vylámaný příkop a palisáda.

Přírodní masiv Hradiště, vysoký 391 m.n.m, je ze severu oddělen od vrchu Šance hlubokým Břežanským údolím a jeho jižní část ohraničuje Károvské údolí. Západní strana kopce padá skoro kolmým, asi 200 m vysokým skalnatým srázem k řece Vltavě.

Zajímavé místo, které stojí za návštěvu.

Hudlenka

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account