116

Mužské křestní jméno Petr, které u nás patří k těm nejoblíbenějším, má svůj původ v řečtině. Jméno vzniklo z řeckého slova „pétrá” s významem „skála” nebo „kámen” (jde o překlad aramejského slova „képhá” se stejným významem). Jméno Petr se tak z řečtiny vykládá jako „skála”, „skálopevný”, „pevný jako skála”, „tvrdý” apod.

Petr je tradičním jménem, které se v češtině vyskytuje hojně. Svým nositelům dává jméno tvrdost a mužnost. Jméno se pojí s hlubokou tradicí sahající až do řečtiny, současně v sobě nese i duchovní hodnoty, je nedílně spojeno také se jménem jednoho z křesťanských apoštolů.

Mužské křestní jméno Petr má i ženský protějšek ve jménu Petra. Domácky se jméno užívá jako Peťa, Péťa, Peťka, Petík, Petřík, Petříček, Peťula, Peťulka apod. Jméno se užívá i ve slovenštině, angličtině nebo němčině − ve variantě Peter. Francouzská podoba jména je Pierre, italská Pietro, španělskými mutacemi jsou Pedro a Perez, stejnou formu jména užívá i portugalština. Maďarština jméno zná jako Péter, polština jako Piotr, ruština pak jako Pjotr. Zajímavé jsou i holandské variace jména − Petrus, Piet, Pieter nebo Peet. Norština či dánština jméno užívá jako Peter, Per nebo Peer.

V naší zemi se jedná o třetí nejužívanější mužské jméno. Našli bychom ho u zhruba 273 tisíc mužů.

Vedle apoštola Petra nosilo jméno mnoho dalších světců. Nositelem jména byl i ruský car Petr I. Veliký. Jméno patřilo i významnému gotickému architektovi, jmenoval se Petr Parléř. V novodobé české historii jméno patří k hercům Petru Čepkovi, Petru Haničincovi či ho měl kdysi velmi oblíbený zpěvák Petr Novák a také skvělý hudebník Petr Hapka. Má své nositele i mezi současnými herci − mj. jde o Petra Nárožného, Petra Vacka, Petra Kostku, Petra Štěpánka, Petra Rychlého nebo Petra Formana. Jméno náleží i k hudebníkům jako je zpěvák Petr Janda, Petr Kolář či Petr Vondráček. Zastoupení má i mezi sportovci – fotbalový brankář Petr Čech, hokejista Petr Čajánek či badmintonista Petr Koukal.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account