112

Bývalá obec leží v rovinatém terénu v nadmořské výšce cca 397 metrů. Poprvé je dokladována kolem roku 1400. V roce 1899 tu bylo evidováno 44 domů a 221 obyvatel, v r. 1913 to bylo 47 domů a 232 obyv. a v r. 1924 již 59 domů a 236 obyvatel. Nedošlo zde tedy (až do r. 1938) k podobnému úbytku obyvatel jako v dalších vesnicích.

Bylo tomu tak zřejmě i proto, že se Olšina stala do určité míry spádovou obcí – na počátku 20. století se zde nacházela jednotřídní škola, poštovní a telegrafní stanice a četnická stanice (strážnice). Obec náležela k farnosti Jablonec (Gablonz bei Niemes, novočesky Jabloneček). Školu dle adresáře z r. 1913 navštěvovalo 65 žáků, řídícím učitelem byl tehdy Adolf Bienert.
Několik údajů z adresáře z r. 1924:

  představený obce (starosta): Josef Kirschner
  Družstva: Mlékárenské družstvo pro Olšinu a okolí s. r. o., Sjednocené řemeslné družstvo.
  Banky a spořitelny: Raiffeisenkasse
  Spolky: Dobrovolní hasiči, Rolnický a lesnický spolek, místní skupina Svazu Němců v Čechách

Průmysl, obchod a řemesla:

  dámská krejčová: Anna Preißler, č. p. 47
  řezník a uzenář: Wenzel Kirschner, 44
  holič: August Bär, 36
  hospody: August Bär 36, Josef Heide 11, Wenzel Kirschner 44
  obchody se smíšeným zbožím a hokynářství: August Bär 36, Antonie Heide 11, Elisabeth Slavik 38
  porodní asistentka: Anna Eichler 48
  obchodník se zemědělskými produkty: Franz Miller 10 (též realitní zprostředkovatel), Josef Schwarz 46
  pila: Wenzel Kirschner 20
  obchodník s jatečným dobytkem: Wenzel Kirschner 44
  krejčí: August Bär 25
  obuvník: Josef Herbst 35
  lom (kameník): Wenzel Müller 24
  obchod s tabákem (trafika): August Bär 36, Wenzel Kirschner 44
  truhlář: Heinrich Roll 33, Hermann Kirschner 26
  kolář: Wenzel Eichler 12

Obec byla návesního typu, se značně koncentrovanou zástavbou, která byla radiálně uspořádána kolem návsi s rybníkem. Další domy tvořily uzavřený prstenec po východní straně. Za vnějšími domy navazovaly ovocné sady. Původně byly na návsi rybníky dva, na návsi stála větší kaple.

Do dnešních dní se zachovaly především sklepy, nádrže na vodu a malé zbytky nadzemního zdiva.

Místo bývalé obce je poznat podle větší koncentrace náletů s viditelnými troskami domů i ze silnice. V obci se nezachovala žádná stavba, všechny byly zničeny armádou. Olšina leží v severovýchodním okraji bývalých tankových střelnic. Z lipového stromořadí zbyla jen jediná lípa. Uprostřed bývalé návsi lze pozorovat panel, který překrývá hlubokou obecní studnu, která je jednou z nejhlubších v Ralsku.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account