82

Kracmanov stál 300 metrů severně od křižovatky dvou okresních silnic, které vedly ve směru Hvězdov – Jablonec (dnešní Jabloneček) a Olšina – Kuřívody. Ze silnice do Olšiny odbočovala obecní cesta (nyní zcela nezřetelná), která procházela celou vsí. Podél ní byly vystavěny všechny domy. Dále cesta pokračovala do Jablonce. V současnosti leží bývalý Kracmanov v oboře Židlov.

Kdy obec vznikla, není známo. Na rozdíl od Oken měl Kracmanov protáhlý tvar, typický pro německé vesnice. V Kracmanově nebyla škola, v zimních měsících se děti učily v domě č. 28, který náležel pod školu v Jablonečku. Kracmanovská hospodářství byla malá, jejich majitele lze označit spíše za chalupníky, kteří byli zaměstnáni u větších statků v okolí. Bylo zde, stejně jako v Oknech, několik maloživnostníků. V minulosti zde byla varna smůly, která však na počátku 20. století zanikla. Vyhlášeným hostincem byl Kracmanovský šenk. Zde se vždy pravidelně setkávaly učitelské rodiny z okolních vsí.

Při sčítání lidu roku 1921 bylo v Kracmanově 24 domů a 89 obyvatel (z nich bylo 13 Čechů a 76 Němců). Ves náležela pod farnost Jablonec. Zdravotní obvod byl v Kuřívodech. Četnická stanice, pošta a telegraf byly v Olšině (2 km). Nejbližší železniční stanice byla v Mimoni (13,5 km).
Průmysl, obchod a řemesla dle adresáře z r. 1924:

    obchodník s vepřovým dobytkem: Johann Horn 1, Florian Kratzmann 11, Josef Kratzmann 10
    řezník a uzenář: Johann Horn 1
    pohostinství a ubytování: Wenzel Fechtner 7, Johann Horn 1, Wenzel Kirschner 6
    včelař: Wenzel Eichler 14
    obchod s tabákem: Josef Bergmann 20

Kratzdorf je osadou, po níž se toho příliš nezachovalo. Nacházela se v prostoru tankové střelnice, kde probíhal intenzivní výcvik. Současný terén je proto utvářen spíše výbuchy munice než někdejší stavební činností. Pozůstatky domů jsou jen málo znatelné, jedná se spíše o základy obvodových zdí. Místy se vyskytují pískovcové kvádry. V bývalých zahradách rostou staré ovocné stromy. Vyskytují se zde neoznačené studny, které jsou různě hluboké.

Zhruba uprostřed bývalé obce stojí vzrostlá lípa, kolem níž procházela obecní cesta. Stála u ní kaplička, zbyly po ní trosky asi do výšky 30 cm. Místy leží části vybavení tehdejších domácností a vybuchlá munice. Kracmanov je jediná zaniklá obec v Ralsku, z níž lze dohlédnout až do Mimoně vzdálené 9 km.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account