90

Dolní Novina nebo také Česká Novina je bývalá obec nacházející se v severovýchodní části bývalého VVP Ralsko. Založení obce je datováno k roku 1604, ale již za padesát let je uváděna jako pustá, nejspíš důsledkem Třicetileté války.

Leží pod úpatím kuželovitého Lánova kopce, na silnici z Palohlav do Svébořic. Obec byla tvořena návsí obklopenou domy a statky, další část se nacházela v rokli, která se pozvolna svažovala k západu. Několik domů stálo také podél silnice. Dnes se v těsné blízkosti nachází obora Židlov. Po třiceti staveních se dochovaly znatelné pozůstatky.

Na přítomnost osídlení v prvé řadě upozorní vzrostlé lípy a jírovce, které stojí nedaleko dřívější návsi. Náves je celkem dobře znatelná, podle volného prostoru obklopeného troskami stavení. U většiny bývalých stavení na návsi se nacházejí sklepy z pískovcových kvádrů, které jsou více či méně zasypané. U bývalých statků jsou velké podzemní betonové zásobárny na pitnou vodu, v kterých se drží srážková voda, a místy mají proražené stropy. Uprostřed návsi stál dříve památník, po kterém zde zbyly větší kamenné bloky.

Na Lánově kopci se dodnes zachovala původní betonová podzemní vodárna s asi 2 metry vysokým vchodem. Z vodárny se do domů vodovodem rozváděla pitná voda. Pod návsí byla umělá nádrž (rybníček).  Dnes je nádrž zarostlá a drží se v ní vláha. Zpevněné břehy z pískovcových kvádrů v jsou místy zborcené.

Níže pod rybníčkem se terén začíná zužovat a klesat do rokle, kterou vedla cesta. Na obou svazích rokle, okolo cesty, stála stavení. V místech, kde stály domy, jsou dnes trosky zdí metr i více vysoké. V rokli na konci bývalé obce stála vodárna, ke které vedl náhon. Dnes se po této stavbě dochovalo nejvíce z celé Dolní Noviny. Stojí zde zubožené torzo obvodových zdí se znatelnými otvory po oknech a dveřích. Po starém náhonu, který vedl k mlýnu z nádrže, se zachovala asi 50 cm hluboká rýha v zemi. V Dolní Novině není stálá tekoucí voda ani pramen. Vodárna musela být nejspíše poháněna srážkovou vodou zadržovanou v nádrži, nebo také vodou z vodárny na kopci. Rokle dále pokračuje na západ, dříve přes ní vedla lesní cesta do Svébořic. Další pozůstatky domů stojí okolo křižovatky asfaltových cest. V jejich okolí roste množství ovocných stromů. V těchto místech také stál hostinec Bílý Koník.

Při sčítání lidu v roce 1921 bylo v Dolní Novině započteno 32 domů s 149 obyvateli (z nich byli 4 Češi a 145 Němců). Faru měli obyvatelé ve Svébořicích. Pošta, škola a telegraf byly v Olšině (4 km), četnická stanice v Osečné (5 km). Nejbližší železniční stanice byla v Mimoni (11,5 km). Zdravotním obvodem spadala ves ke Stráži pod Ralskem.

Průmysl, obchod a řemesla dle adresáře z r. 1924:

  Stáčení piva: Ignaz Matz, č. p. 12
  Pohostinské služby: Ignaz Matz 12, Wenzel Prokop 15,
  Obchod se smíšeným zbožím: Ignaz Matz 12.
  Včelař: Heinrich Klaus 9
  Kovář: Josef Stratil 27.
  Lom na pískovec: Josef Suske 19.
  Obchod s tabákem (trafika): Wenzel Prokop 15.

 
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account