55

Tato zaniklá obec patřila k nejmenším v Ralsku. Stála na údolní terase jihovýchodně asi 300 metrů od Jablonce, který ležel v údolí Mukařovského potoka. O další kilometr na jihovýchod stála další jablonecká osada Prosíčka. Jelikož se jednalo o malé sídlo, ale hlavně díky následnému využití místa, se nedochovaly prakticky žádné pozůstatky.

 Je to dáno také tím, že bývalý Chlum těsně sousedil s raketovou základnou sovětské armády. Její prostor z části zasahoval do katastru obce. Z vojenské panelové cesty odbočuje původní úvozová cesta, která vedla do středu obce. Kolem ní se rozprostírají trosky bývalých stavení. Na jejich místech lze rozeznat základy obvodových zdí, místy stojí do výše i půl metru nad zemí. Vyskytují se zde i sklepy, jeden je větších rozměrů a je postaven z pískovcových kamenů V zemi je několik betonových nádrží na vodu s obnaženými otvory ve stropech.  Z obce zbylo jen několik starých ovocných stromů, které bohatě rodí plody a jedna vzrostlá lípa.

Ještě větší zásah pro toto místo znamenalo postavení a zprovoznění části Fotovoltaické elektrárny Ralsko Ra 1, která z jihu zabrala ještě větší část plochy bývalé vsi.

Místo Chlum bylo již roku 1293 uváděno jako „veste“ (tvrz), která byla v majetku pana Hynka z Dubé. Jako pozůstatek tohoto rytířského sídla může sloužit selský dvůr, který byl knížecím rohanským panstvem na Svijanech rozdělen mezi usedlé domkaře. Na tento selský dvůr upomínaly názvy některých domů (Na zámku – Im Schlosse, Na sýpce – Aufn Schüttenboden). Ves roku 1560 zanikla, aby byla po 230 letech znovu založena se stejným názvem.

Podle sčítání z roku 1921 měl Chlum 15 domů a 52 obyvatel (z toho bylo 51 Němců a jediný Čech). Četnickou stanici, poštu a telegraf měli obyvatelé spádově v Olšině (4,5 km), železniční stanice v Mnichově Hradišti (13,75 km) a Mimoni (15,25 km). Co se týče povolání obyvatel osady Chlum, bylo zde 9 sedláků a pěstitelů zeleniny, 2 řemeslníci, 1 hospodský a 2 dělníci (údaje ze Všeobecného sčítání v roce 1931).

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account