83

Tato zaniklá obec leží v severní části bývalého výcvikového vojenského prostoru (VVP) Ralsko, kvůli jehož založení také zanikla. Nacházela se zhruba 4 km od Osečné, 11 km od Kuřívod. První písemný doklad je z roku 1604. Tehdy byla ves označena jako Ober-Schwarzwald, tj. Horní Černá Novina, snad aby se odlišila od severně ležící Dolní Černé Noviny (Niederwald). Ta však zanikla již v 1. pol. 17. století a posléze zarostla lesem. Do katastru Černé Noviny spadal zemědělský dvůr Medný, který ležel asi 2 km na jihovýchod.

Obcí neprocházela žádná hlavní komunikace, pouze sem odbočovala vedlejší cesta ze silnice Svébořice – Osečná. Podél této cesty, která vede úzkým údolím, se nacházela část osídlení Černé Noviny. Na konci tohoto údolí, které se široce otevírá, se vpravo ve stráni nachází jediný pozůstatek osídlení z 24 staveb. Jedná se asi o dva metry vysoké zdivo rohu domu, snad čísla popisného 9. Okolo leží zarostlé pobořené zdi, vyskytuje se zde také sklep z pískovcových kvádrů, do kterého vede kamenné schodiště. To vše doplňuje velmi zarostlé okolí, staré ovocné stromy a planý chmel, který se pne po stromech. Všechny ostatní domy jsou srovnány se zemí, bez jakýchkoli pozůstatků. Velkou roli také hraje to, že místa kde stála stavení, byla osázena lesem.

 Druhá a větší část obce byla kolem silnice, která vede do Holiček. Toto místo je dnes malebné, travnaté údolí, obklopené lesy s krásným výhledem na Ještěd. Dříve zde stála většina domů, po kterých bohužel nezbylo nic. Dnes se zde na loukách pase dobytek a vede zde úzká asfaltová cesta, která slouží pro Vojenské lesy a statky. V Černé Novině zůstaly jenom staleté stromy, které zde stojí jako věčný pomník zaniklé obce. Jedná se o lípu, pod kterou leží trosky bývalých božích muk. Nedaleko božích muk stojí dvě lípy, javor a jírovec vysazené do čtverce. Jeden ze statných stromů povalila bouře v létě 2009. Sto metrů od této skupinky stromů, směrem k Holičkám, stála kaple.

Součástí obce Schwarzwald byla i osada Böhmisch-Neuland (Česká Novina, v novějších pramenech označovaná nepřesně jako Dolní Novina), která byla paradoxně lidnatější než vlastní Černá Novina. Sommer (1834) uvádí, že ve vsi tehdy stálo 18 domů a žilo zde 110 obyvatel. V r. 1913 se uvádí 24 domovních čísel, z toho č. 19, 20 a 24 patří hraběti Hartigovi. V r. 1924 žilo v obou Novinách 250 obyvatel v celkem 55 domech, z toho 22 domů stálo v Černé Novině (včetně hájovny hraběte Hartiga) a 32 v České Novině. Zhruba 90% obyvatel byli Němci. Obec byla přifařena ke Svébořicím (Schwabitz), škola byla v níže ležících Holičkách (Hultschken), pošta, telegraf a četnická stanice v Osečné (Oschitz). Nejbližší železniční stanice byla v Mimoni.Představeným obce (starostou) byl v té době Franz Klaus.

V adresáři z r. 1924 jsou uváděni tito živnostníci:

    Obchodník s máslem, mlékem a vejci: Karoline Kabatek, č. p. 22
    Pohostninství: Adolf Steinfeller, č. p. 11
    Obchodník se zemědělskými produkty: Josef Rutha, č. p. 2,
    Obuvník: Wilhelm Reichelt, č. p. 4.

 

Černá Novina patří k zaniklým obcím Ralska, po které se nedochovalo téměř nic.
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account