77

Zámecký kostel sv. Václava (označovaný též jako zámecká kaple) nechal postavit svým nákladem majitel zámku Nový Stránov Jan Václav Příchovský z Příchovic v roce 1767. Stavbu projektoval architekt Filip Heger, který navrhl přestavbu staré sýpky a vodárenské věže.

Osud zámeckého areálu byl zpečetěn v roce 1948, kdy byl celý včetně kostela zabaven poslednímu majiteli, Josefu Šimonkovi. Kostel spolu s hospodářskou částí zámku potom dostalo do správy místní JZD, které staveb využívalo bez patřičné údržby, a časem se z hospodářských staveb staly ruiny, několik objektů zmizelo zcela. Kostel vyhořel a zbyly jen obvodové zdi.

Když byla v roce 2003 větší část areálu rodině Šimonků v restituci vrácena, začal současný majitel s rekonstrukcemi zámku a současně také proběhla obnova kostela.

ostel je pozdně barokní stavba obdélníkového půdorysu členěná pilastry, na východní straně s ozdobným štítovým průčelím. Na západní straně se vypíná hranolová věž s oblými stěnami přecházejícími ve zdivo lodi. Střecha je kryta kamenným jehlanem. Vnitřek kostela je sálový, obdélný, sklenutý dvěma plackami na sdružené jónské pilastry, s vyznačeným prostorem presbytáře, obestavěného dvěma oratořemi, sklenutými valeně. Pod jižní oratoří se nachází sakristie sklenutá plackou. Kruchta je zděná. Kostel v současné době bohoslužbám neslouží.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account