316

Kolika jazyky se mluví v Africe? 
Uvádí se, že v dnešní Africe, která má zhruba miliardu a dvě stě miliónů obyvatel, lidé mluví více než dvěma tisíci jazyky. Afrika je tedy jazykově mnohem  pestřejší než Evropa. Na starém kontinetě,kde žije zhruba o čtvrtinu obyvatel méně, se mluví je dvěma sty osmdesáti šesti jazyky. Nejvíce obyvatel Afriky, celých sto padesát milionů, hovoří arabsky.  Místní verze arabštiny jsou však často tak odlišné, že Arabové žijící v ůzných zemích si navzájem nerozumí. Z původních afrických jazyků má nejvíce mluvčích hauština. Tímto jazykem hovoří přibližně dvacet pět milionů lidí v severní Nigérii a jižním Nigeru.
Na celém světě lidé mluví dohromady skoro sedmi tisíci jazyky. Asi tři tisíce z nich všakpodle UNESCO patří mezi ohrožené.To znamená, že jimi lidé sice mluví, ale děti se je už od svých rodičů neučí. Naopak dvaceti nejpoužívanějšími jazyky hovoří polovina světové populace.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account