146

Většinu lidí zajímá, co znamená jejich sen, a nejinak tomu bylo v dávném starověku. Na základě nejstaršího dochovaného snáře víme, co se zdálo starým Egypťanům, a jakým způsobem sny interpretovali.

Dokonce to vypadá, že si ve starém Egyptě vážili snů více, než my dnes. Měli své profesionální vykladače snů, což byla velmi lukrativní profese. Stavěli speciální budovy, tzv. “chrámy snění”, v nichž odborníci pomáhali klientům navodit sen, který poté dovedli vyložit.

Nejstarší snáře

Kdy si lidé začali poprvé vykládat své sny a systematicky se jimi zabývat, se nikdy s jistotou nedozvíme. Nejstarší snář, který se nám dochoval do dnešních dnů, pochází z Egypta, a byl sepsán někdy kolem roku 1220 př. n. l. Nejednalo se však o původní dílo, ale informace v něm obsažené byly převzaty z jiných, starších snářů… Kořeny sahají ještě hlouběji do minulosti, až do doby kolem roku 2000 př. n. l. Podle některých badatelů byly dokonce nejstarší egyptské snáře sepsány na základě děl ze starověké Mezopotámie.

Ať tak či tak, nejstarší dochovaný snář z Egypta je souhrnem mnohem starších poznatků, které se předávaly z generace na generaci. Bezpečně víme, že lidé v Egyptě se výklady snů zabývali minimálně od počátku 2. tisíciletí př. n. l. Již tehdy byli svými sny tak fascinováni, že jim věnovali pozornost a pokoušeli se je vykládat. Jelikož sny byly zajímavé pro všechny vrstvy obyvatelstva, písaři pečlivě zapisovali to, co jim lidé sdělovali – co se jim zdálo, včetně toho, jak si sen vyložili. Nezapisovali všechny detaily, spíše jen obecné náměty a nejdůležitější symboly.

Na základě popsaných snů vyplývá, že se lidem převážně zdálo o zcela běžných pracovních činnostech (vaření piva, řemeslné činnosti) a různých aktivitách (prohlídka památek, jídlo, pití, sex), v menší míře je zmíněno dědictví, získání nové manželky, okradení nebo placení daní. 

Pokud jde o výklady snů, špatný symbol znamenal ve skutečnosti něco dobrého, a zdánlivě dobrý symbol představoval něco negativního, někdy také interpretace vycházela ze slovních hříček. Téměř všechny interpretace se týkaly předpovídání budoucnosti.  

 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account