75

26. červen byl z podnětu Valného shromáždění OSN v roce 1987 ustanoven jako Mezinárodní den boje proti drogám a nelegálnímu obchodování s nimi.

Užívání návykových látek je v ČR na poměrně vysoké úrovni a v souhrnu rozhodně nemá klesající trend.

Mezi dětmi a mládeží má mírně klesající tendenci užívání legálních návykových látek, tabáku a alkoholu, naproti tomu rostou v této věkové kategorii zkušenosti s hazardním hraním, včetně on-line her, jejichž dostupnost vzrůstá. Z nelegálních drog např. konopným látkám (marihuana, hašiš) holduje téměř pětina (19,3 %) mladých mezi 15 a 34 lety.

Kouření tabáku má celospolečensky mírně klesající trend, zřejmě i v souvislosti s plošným zákazem kouření tabákových výrobků ve stravovacích zařízeních a postupně vzrůstající cenou.

Míra intenzivního užívání alkoholu celou populací je na vysoké úrovni a neklesá. Dostupnost tabáku i alkoholu pro dospělou, ale i dětskou populaci je stále vysoká.

Dostupnost nelegálních drog zůstává neměnná, vysoká je míra užívání konopí a injekčně aplikovaných drog. V ČR má zkušenost s užitím nelegální drogy třetina populace ve věku 15-64 let. Nejčastěji užitou nelegální drogou jsou konopné látky (28,6-36,9 %), na druhém místě je extáze (4,3-5,8 %), halucinogenní houby (4,4-4,7 %), pervitin (2,1-3,3 %), LSD (2,0-3,1 %) a kokain (1,9-2,4 %). Počet uživatelů kokainu v Evropě i v ČR rychle roste. Česko je rovněž největším producentem metamfetaminu v Evropě, počet jeho problémových uživatelů v ČR je stabilně kolem 35 tisíc. Zkušenosti s ostatními psychoaktivními látkami se pohybují pod 2 %.

Uživateli nelegálních drog jsou častěji muži než ženy, nejčastěji muži ve věku 15-34 let. Kvalifikovaný odhad předpokládá 47,8 tisíc problémových uživatelů pervitinu (34,7 tisíc) a opioidů (13,1 tisíc). Pět tisíc uživatelů opioidů je v substituční léčbě. Odhad počtu injekčních uživatelů drog dosáhl 43,7 tisíc. Nejvyšší počet problémových uživatelů návykových látek je v Praze a v Ústeckém kraji. V roce 2017 bylo v rámci výměnných programů distribuováno mezi injekční uživatele takřka šest a půl milionu injekčních stříkaček. V témže roce bylo zaznamenáno 42 úmrtí následkem předávkování a bylo identifikováno 5 nákaz virem HIV injekční cestou.

Nelze přehlédnout ani vzrůstající počet těch, kdo nadužívají léky typu sedativ a hypnotik. Jejich počet se blíží desetině české populace, v roce 2016 jich bylo odhadem 885 tisíc.

V ČR byla 13. května 2019 vládou přijata Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním na roky 2019 – 2027. Strategie se netýká „jen“ návykových látek, ale zahrnuje prevenci i ostatních závislostních aktivit, jako je užívání léčivých přípravků s psychoaktivními účinky, patologické hráčství a nadužívání nových technologií.

 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account